logo-dich-vu-luattq

Dâm ô – thực trạng phổ biến trong xã hội

Dâm ô là một dạng hành vi xâm hại tình dục với trẻ em. Nó đã trở thành thực trạng phổ biến trong xã hội ngày nay. Vậy pháp luật có quy định thế nào về hành vi trên, chế tài xử lý đối với người có hành vi trên như thế nào?

Dâm ô - thực trạng phổ biến trong xã hội
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hình sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Dâm ô là gì?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP, dâm ô là hành vi của những người cùng hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục. Theo đó, dâm ô bao gồm một trong các hành vi sau đây:

Xem thêm: Dâm ô là gì

+ Dùng bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của mình tiếp xúc (như: đụng chạm, cọ xát,…) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác của người dưới 16 tuổi;

+ Dùng bộ phận khác trên cơ thể của mình (như tay, chân, miệng, lưỡi…) tiếp xúc (như vuốt ve, sờ, bóp, hôn, liếm…) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi;

+ Dùng dụng cụ tình dục tiếp xúc (như: đụng chạm, cọ xát, chà xát…) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi;

+ Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (như vuốt ve, sờ, bóp, hôn, liếm…) với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác;

+ Các hành vi khác có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục (như hôn vào miệng, cổ, tai, gáy… của người dưới 16 tuổi).

Các yếu tố cấu thành tội dâm ô người dưới 16 tuổi

Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội dâm ô được thể hiện qua các dấu hiệu sau đây:

(i) Có hành vi kích dục đối với người dưới 16 tuổi như sờ, bóp hoặc dùng các bộ phận nhạy cảm về tình dục (như dương vật) cọ sát vào cơ thể hoặc bộ phận sinh dục của người dưới 16 tuổi.

(ii) Có hành vi buộc người dưới 16 tuổi sờ, bóp, cọ xát … vào những bộ phận kích thích tính dục hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội hoặc của người khác.

Tuy nhiên, cần lưu ý:

Thứ nhất, các hành vi trên đều chưa và không nhằm quan hệ tình dục hay có mục đích giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Thứ hai, người dưới 16 tuổi bị dâm ô có thể tự nguyện, đồng tình hoặc bị cưỡng ép thực hiện hành vi dâm ô với người phạm tội.

Khách thể

Hành vi nêu trên đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của người dưới 16 tuổi.

Mặt chủ quan

Người phạm tội dâm ô thực hiện tội phạm với lỗi cố ý.

Chủ thể

Chủ thể của tội dâm ô là bất kỳ người nào từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Khung hình phạt của tội dâm ô người dưới 16 tuổi

Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, quy định về mức hình phạt của tội dâm ô với người dưới 16 tuổi như sau:

“Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

Căn cứ vào hành vi của người phạm tội, các khung hình phạt được áp dụng cũng có sự khác nhau. Cụ thể:

Thứ nhất, phạt tù từ 03 năm đến 07 năm đối với hành vi thuộc một trong các trường hợp sau :

Đọc thêm: Dùng vũ lực là gì ? Cách xác định hành vi dùng vũ lực ?

(i) Phạm tội có tổ chức;

(ii) Phạm tội hai lần trở lên;

(iii) Dâm ô với hai người trở lên;

(iv) Dâm ô với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

(v) Dâm ô làm rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

(vi) Tái phạm nguy hiểm.

Xem thêm nội dung: Tái phạm nguy hiểm

Thứ hai, người phạm tội dâm ô có thể bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm nếu có hành vi thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Dâm ô làm rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

(ii) Dâm ô làm nạn nhân tự sát.

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm Khoản 4 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Làm thế nào để phân biệt dâm ô với hiếp dâm?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về tội hiếp dâm để có cái nhìn tổng quát hơn!

Khái niệm

Theo Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, hiếp dâm người dưới 16 tuổi được hiểu là việc người nào đó thực hiện một trong các hành vi sau đây:

(i) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân là người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi;

(ii) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với đối tượng là người dưới 13 tuổi.

Còn theo Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự, tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là việc người nào đó có hành vi dâm ô nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác.

Hành vi

(i) Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi gồm hai trường hợp

Thứ nhất, đối với nạn nhân là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi:

Hành vi phạm tội với đối tượng này được quy định như hành vi phạm tội của tội hiếp dâm theo quy định tại Khoản 1 Điều 42. Trong đó:

(i) Hành vi dùng vũ lực thông thường là thực hiện các hành vi như trói, giữ tay chân, vật ngã,…làm nạn nhân không chống cự được để thực hiện hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục khác với nạn .

Đọc thêm: Tạm khóa báo có là gì

(ii) Đe dọa dùng vũ lực là dùng lời nói hoặc hành động uy hiếp tinh thần người khác làm họ sợ hãi sau đó thực hiện hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân.

(iii) Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân là trường hợp nạn nhân rơi vào tình trạng không thể chống cự lại được nếu như bị người khác giao cấu. Tình trạng này có thể do từ chính nạn nhân như do nạn nhân bị bại liệt, bị bệnh tật để thực hiện hành vi giao cấu của mình hoặc do chính người phạm tội tạo ra.

Nếu nạn nhân tự nguyện thì không cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi mà trường hợp này sẽ cấu thành tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi – Theo Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Thứ hai, đối với nạn nhân là người chưa đủ 13 tuổi.

Hành vi phạm tội của tội này được quy định chỉ là hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục khác mà không đòi hỏi có thủ đoạn phạm tội như ở tội hiếp dâm. Việc giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi trong mọi trường hợp dù nạn nhân tự nguyện hay không đều phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

(ii) Tội dâm ô người dưới 16 tuổi

Chỉ có hành vi dâm dục xúc phạm thân thể của nạn nhân nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với nạn nhân.

Vậy điểm khác nhau cơ bản giữa tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với tội dâm ô người dưới 16 tuổi là ở hành vi phạm .

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi người phạm tội dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực (như dùng tay, chân hoặc các công cụ khác để khống chế nạn nhân) nhằm thực hiện hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với nạn nhân.

Việc giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi trong mọi trường hợp dù nạn nhân tự nguyện đều phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tội dâm ô người dưới 16 tuổi thì người thực hiện hành vi phạm tội chỉ có hành vi dâm dục xúc phạm thân thể của nạn nhân như sờ mó bộ phận sinh dục của nạn nhân nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc quan hệ tình dục với nạn nhân.

Mức phạt

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi: Đối với tội phạm này, tuỳ vào hành vi cụ thể và hậu quả cho nạn nhân mà người phạm tội có thể bị áp dụng các khung hình phạt như:

(i) Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm;

(ii) Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm;

(iii) Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi: căn cứ vào hành vi và mức độ nghiêm trọng của hậu quả mà người phạm tội có thể phải chịu các khung hình phạt như:

(i) Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm;

(ii) Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm;

(iii) Phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

Như vậy, có thể thấy khung hình phạt chính áp dụng đối với tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi có phần nhẹ hơn so với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo một số bài viết thuộc các lĩnh vực khác tại Pháp trị

Đọc thêm: Vay tiêu dùng tín chấp là gì

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  • Bài viết trong được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  • Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  • Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@dichvuluattoanquoc.com.
quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !