logo-dich-vu-luattq

Cách hưởng bảo hiểm xã hội

Chế độ bảo hiểm xã hội một lần năm 2022

Chế độ bảo hiểm xã hội một lần năm 2022

1. Các trường hợp được nhận BHXH một lần năm 2022

NLĐ tham gia BHXH có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Xem thêm: Cách hưởng bảo hiểm xã hội

– Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phương, thị trấn) và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

– NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

– Ra nước ngoài để định cư.

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

– NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

2. Mức hưởng BHXH một lần năm 2022

2.1. Đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Tham khảo thêm: Mức đóng bảo hiểm xã hội 2021

– NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Riêng NLĐ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

2.2. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

– Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Lưu ý chung:

– Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

– Trường hợp có thời gian đóng BHXH cả trước và sau ngày 01/01/2014 mà thời gian đóng trước ngày 01/01/2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

3. Hồ sơ, thủ tục nhận BHXH một lần năm 2022

Xem chi tiết hồ sơ, thủ tục nhận BHXH một lần năm 2022 TẠI ĐÂY.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Tham khảo thêm: Bảo hiểm y tế bao lâu hết hạn

– Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/06/2015.

– Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015.

– Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015.

– Nghị định 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016.

– Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30/6/2016.

– Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

– Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016.

– Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019.

>>> Xem thêm: Làm thế nào để hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đang bị bệnh?

Làm thế nào để lãnh tiền bảo hiểm xã hội một lần khi có 2 cuốn sổ bảo hiểm xã hội? Nộp hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần ở đâu và bao lâu thì được nhận tiền?

Bị ung thư có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần không? Cần chuẩn bị hồ sơ gì để nộp cơ quan bảo hiểm?

Châu Thanh

Đọc thêm: Thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !