logo-dich-vu-luattq

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng là gì và tại sao cần phải soạn thảo biên bản thanh lý? Đó là thắc mắc của nhiều doanh nghiệp khi chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thuê văn phòng. Trong bài viết này, Office Saigon sẽ giải đáp chi tiết mọi thắc mắc của bạn xoay quanh vấn đề biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng.

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Thanh lý hợp đồng là gì?

Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên. Biên bản thanh lý hợp đồng có hiệu lực khi có chữ ký hợp pháp của cả hai bên. Thanh lý hợp đồng kinh tế là thuật ngữ pháp lý được đề cập trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 trước đây. Kể từ khi Bộ luật Dân sự 2005 ra đời thì thuật ngữ “thanh lý hợp đồng kinh tế” không còn được đề cập hay quy định đến nữa. Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn hay thường xuyên sử dụng cụm từ “thanh lý hợp đồng” trong các giao dịch dân sự và thực hiện hợp đồng của mình nhằm chấm dứt và giải phóng các quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh từ hợp đồng được giao kết.

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Đặc điểm của biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

✅ Thanh lý hợp đồng là biên bản đáp ứng và không để xảy ra tranh chấp, giải quyết những mâu thuẫn và điều khoản hợp đồng trên lý thuyết. ✅ Là một văn bản có sự thỏa thuận của đại diện hai bên. ✅ Soạn thảo và áp dụng các điều lệ theo những điều khoản của hợp đồng cũ, hợp đồng chính thức đã ký kết.

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Khi tiến hành thực hiện biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng, cần có sự đồng ý của đại diện hai bên để tránh những trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn.

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Những trường hợp nào cần thực hiện thanh lý hợp đồng thuê văn phòng?

Không phải doanh nghiệp nào khi ký kết hợp đồng thuê văn phòng cũng cần sử dụng biên bản thanh lý hợp đồng, mà chỉ nên sử dụng trong những trường hợp phổ biến sau: ✅ Khi doanh nghiệp chưa hết thời hạn sử dụng văn phòng theo hợp đồng cho thuê ban đầu, nhưng bên doanh nghiệp thuê văn phòng không có nhu cầu sử dụng văn phòng này nữa và thông báo với bên cho thuê bằng văn bản theo đúng thời hạn quy định. Nếu phía tòa nhà văn phòng cho thuê đồng ý với việc kết thúc hợp đồng trước thời hạn, thì hai bên sẽ thực hiện biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng. ✅ Ngược lại khi phía cho thuê muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, khi đó cũng thực hiện các quy trình tương tự. Và biên bản thanh lý hợp đồng được sử dụng để cam kết việc hoàn thành trách nhiệm và quyền lợi của hai bên. ✅ Khi hai bên sắp kết thúc hợp đồng thuê văn phòng trước đó và không có ý định sẽ gia hạn hợp đồng thì biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng sẽ được lập với sự xác nhận của đại diện hai bên.

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Biên bản thanh lý hợp đồng văn phòng

Tham khảo thêm: đơn xin sửa chữa nhà xuống cấp

Thông qua biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng, bên cho thuê và bên thuê có thể nhận thấy quyền lợi của mình và những nghĩa vụ cần thực hiện. Đồng thời, hai bên cũng sẽ xác định rõ trách nhiệm của mình để từ đó có những hành vi đúng đắn nhằm đem lại sự đồng thuận cùng có lợi mà không vướng mắc bất cứ điều gì.

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

5 lưu ý khi thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

1. Trước khi tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng cần xác định rõ mục đích là “đơn phương chấm dứt hợp đồng” hay “hết hạn thanh lý hợp đồng”. Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng sẽ sử dụng mẫu “thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng”. Nếu hết hạn thuê văn phòng thì sẽ sử dụng mẫu “thông báo thanh lý hợp đồng thuê văn phòng”. 2. Cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản và chính xác của hai bên tham gia thanh lý hợp đồng. 3. Đối với trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cần ghi rõ lý do chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng. 4. Hợp đồng thanh lý, thông báo chấm dứt cần được đưa ra công chứng để đảm bảo tính pháp lý. 5. Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê văn phòng cần phải đính kèm theo mẫu hợp đồng thuê văn phòng đã hết giá trị hiệu lực.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Cần nắm rõ 5 lưu ý phía trên trước khi thực hiện biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng mới nhất 2021

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày….tháng….năm

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Căn cứ vào Bộ Luật dân sự 2015; Hợp đồng thuê văn phòng số……..ký vào ngày…..tháng…..năm……..; Hôm nay, ngày…tháng…năm….tại…………………… chúng tôi gồm các bên dưới đây tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê văn phòng tại …………..

BÊN CHO THUÊ: (Gọi tắt là Bên A) Ông/Bà:……………………………………………………………………. Ngày tháng năm sinh:………………………………………………… Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………… cấp ngày…..tháng….năm……… Nơi cấp:…………………………………………………………………… Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….

BÊN THUÊ: (Gọi tắt là Bên B) Ông/Bà:…………………………………………………………………….. Ngày tháng năm sinh………………………………………………….. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………… cấp ngày…..tháng….năm……… Nơi cấp: …………………………………………………………………….. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………….

Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa bên A và bên B kí vào ngày…..tháng….năm….. về việc cho thuê văn phòng tại …… đường…………. phường/xã………. Quận/huyện………….. tỉnh/thành phố đã hết thời hạn cho thuê. Nay chúng tôi thỏa thuận và cùng nhau thống nhất những điều sau đây trong biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê văn phòng:

Tìm hiểu thêm: Mẫu giấy đi đường theo chỉ thị 17

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng kể từ ngày …..tháng ….năm……………. Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần văn phòng cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê văn phòng cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê văn phòng hai bên đã tự giải quyết xong. Điều 3. Khi xảy ra tranh chấp liên quan đến thanh lý hợp đồng thuê văn phòng, các bên sẽ lựa chọn giải quyết bằng con đường Tòa án. Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số…………… chứng nhận, Hợp đồng thuê văn phòng ………không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành….bản, mỗi bản……trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản. Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ BÊN THUÊ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Download Mẫu đơn xin giảm giá thuê văn phòng tại đây:

Tải mẫu công văn đề nghị giảm giá thuê văn phòng

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Những bài viết liên quan khác: Những lưu ý cần kiểm tra trước khi ký hợp đồng thuê văn phòng Hợp đồng văn phòng cho thuê song ngữ Bí quyết cần biết để thương lượng kết thúc hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn Mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng, tải mẫu hợp đồng thuê văn phòng

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

Bên cạnh việc thực hiện biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng, Quý khách hàng có nhu cầu sang nhượng văn phòng hoặc tìm kiếm văn phòng làm việc mới tại quận 3, văn phòng làm việc mới tại quận 4 hoặc cần tư vấn văn phòng làm việc phù hợp cho doanh nghiệp tại quận 10… vui lòng liên hệ với công ty TNHH Office Saigon theo hotline 0967 370 488 để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Xem thêm: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê văn phòng

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON – Cho thuê văn phòng chuyên nghiệp Đ/c: Tầng 24, Pearl Plaza Tower, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TpHCM. Hotline: 0967 370 488 – 0967 370 488 Email:info@officesaigon.vn – Website: www.officesaigon.vn Khi có nhu cầu tìm thuê văn phòng trọn gói tại Tp.HCM, vui lòng liên hệ https://www.officesaigon.vn/thue-van-phong-tron-goi.html

Đọc thêm: đơn xin thay đổi họ tên

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !