logo-dich-vu-luattq

Bảo hiểm xã hội mức đóng

Trên thực tế hầu hết các doanh nghiệp đại diện cho người lao động đóng BHXH và BHYT với cơ quan BHXH. Do đó không phải ai cũng biết cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải đóng vào quỹ này. Vậy người lao động tại doanh nghiệp phải đóng BHXH và BHYT bao nhiêu?

Mức đóng BHXH, BHYT của người lao động tại doanh nghiệp.

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội mức đóng

Mức đóng BHXH, BHYT của người lao động tại doanh nghiệp.

1. Quy định về việc tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Theo Khoản 1, Điều 2, Luật bảo hiểm xã hội quy định về các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì người lao động tại các doanh nghiệp phải tham gia BHXH bắt buộc nếu:

  • Làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Bên cạnh đó BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Tại Khoản 1, Điều 12, Luật Bảo hiểm y tế cũng có quy định về nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng BHYT trong đó có:

  • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;

  • Tìm hiểu thêm: Thời hạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp

    Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức;

Như vậy, người lao động tại doanh nghiệp có hợp đồng lao động chính thức từ 03 tháng trở lên đều thuộc đối tượng tham gia BHXH và BHYT bắt buộc. Cả người lao động và doanh nghiệp có trách nhiệm đóng BHXH và BHYT theo quy định của pháp luật.

2. Mức đóng BHXH, BHYT người lao động tại doanh nghiệp phải nộp

Căn cứ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ban hành ngày 9/9/2015 và Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ban hành ngày 27/5/2020 quy định về quản lý thu BHXH, BHYT có nêu rõ mức đóng của từng đối tượng như sau:

Người lao động lần lượt đóng 8% và 1% mức lương tháng làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ BHXH và BHYT.

Người lao động lần lượt đóng 8% và 1% mức lương tháng làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ BHXH và BHYT

Các mức đóng bảo hiểm xã hội là 25,5% mức lương tháng làm căn cứ đóng BHXH trong đó:

  • Người lao động đóng 8%,

  • Doanh nghiệp đóng 17,5% gồm: 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất (HT-TT); 3% vào quỹ ốm đau và thai sản (ÔĐ-TS); 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN).

Mức đóng BHYT là 4,5% mức lương tháng làm căn cứ đóng BHXH trong đó:

Ngoài ra, người lao động và doanh nghiệp còn phải đóng:

  • Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với mức đóng 2% mức lương tháng là căn cứ đóng BHXH: trong đó người lao động đóng 1%, doanh nghiệp đóng 1%.

  • Đóng kinh phí công đoàn 2% mức lương tháng là căn cứ đóng BHXH do doanh nghiệp đóng. Trường hợp nếu người lao động tự nguyện đăng ký gia nhập và tham gia tổ chức công đoàn thì người lao động đóng thêm 1% đoàn phí công đoàn.

Cụ thể mức đóng BHXH, BHYT, BHTN như bảng sau:

Bảng các mức đóng BHXH và BHYT của người lao động tại doanh nghiệp.

Lưu ý:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm 2022 nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện để đóng vào quỹ BHTN-BNN với mức đóng thấp hơn (0,3%) theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ban hành ngày 27/5/2020.

Như vậy, vấn đề người lao động tại doanh nghiệp phải đóng BHXH, BHYT bao nhiêu đã được Bảo hiểm xã hội điện tử eBH chia sẻ chi tiết trong bài viết trên. Người lao động cần đặc biệt lưu ý để có thể tính toán mức đóng BHXH, BHYT chính xác của mình để đảm bảo quyền lợi.

>>> Bảo hiểm xã hội năm 2022 – Cập nhật những thông tin mới nhất

Đọc thêm: Công văn thay đổi địa chỉ gửi bhxh

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !