logo-dich-vu-luattq

Bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản là gì? Đặc điểm và cách giải quyết

Hiện nay trong lĩnh vực bảo hiểm chúng ta có thể thấy loại hình này rất được quan tâm với các hình thức thực hiện việc bảo hiểm khác nhau, như bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản, trong đó bảo hiểm tài sản hiện nay có những trường hợp bảo hiểm trùng mà nhiều người chưa biết cách giải quyết đối với vấn đề này và chưa thực sự hiểu bản chất của bảo hiểm trùng là gì? Vậy để hiểu thêm về Bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản là gì? Đặc điểm và cách giải quyết bảo hiểm trùng? bài viết dưới đây chúng tôi xin cung cấp thông tin chi tiết về nội dung này.

Cơ sở pháp lý: Luật kinh doanh bảo hiểm 2019

Xem thêm: Bảo hiểm trùng là gì

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản là gì?

Bảo hiểm trùng trong tiếng Anh được gọi là Double Insurance. Bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản là trường hợp một đối tượng bảo hiểm đồng thời được bảo đảm bằng nhiều hợp đồng bảo hiểm cho cùng một rủi ro với những doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau. Những hợp đồng bảo hiểm này có điều kiện bảo hiểm giống nhau, thời hạn bảo hiểm trùng nhau, và tổng sô tiền bảo hiểm từ tất cả những hợp đồng này lớn hơn giá trị của đối tượng bảo hiểm đó thì gọi là bảo hiểm trùng.

– Bảo hiểm trùng là việc một tài sản được mua bảo hiểm 2 hoặc nhiều lần cho cùng một lợi ích bảo hiểm và có cùng một rủi ro. Nói cách khác, bảo hiểm trùng là việc mua bảo hiểm nhiều lần cho cùng một quyền lợi bảo hiểm.

Ví dụ: Xe ô tô của bạn có giá thị trường là 50,000 USD và bạn đã mua bảo hiểm vật chất xe của công ty bảo hiểm A tuy nhiên sau đó thư ký của bạn không biết lại đi mua bảo hiểm vật chất xe của công ty bảo hiểm B (giả thiết điều kiện bảo hiểm của hai công ty bảo hiểm là như nhau). Như vậy là xe ô tô của bạn đã mua bảo hiểm trùng với tổng số tiền bảo hiểm tư hai công ty là 100,000 USD.

Khi xảy ra tổn thất, mỗi công ty bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho tổn thất đó tối đa là 50,000/100,000 USD.

2. Đặc điểm của bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm trùng là sản phẩm bảo hiểm có các đặc điểm cụ thể như sau:

Đọc thêm: Thời hạn nộp bhxh theo tháng

+ Một đối tượng được bảo hiểm được bảo vệ bởi ít nhất 2 hợp đồng bảo hiểm, mà bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm giao kết với một hoặc nhiều doanh nghiệp/công ty bảo hiểm khác nhau.

Xem thêm: Cách tính hao mòn và khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

+ Hợp đồng bảo hiểm trùng sẽ cùng chịu trách nhiệm bảo hiểm cho cùng các quyền lợi, rủi ro, đối tượng chung.

+ Các hợp đồng bảo hiểm này cùng chịu trách nhiệm bảo vệ, bồi thường với cùng một tổn thất chung mà đối tượng được bảo hiểm gặp phải.

3. Cách giải quyết bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản

Hiện nay trong nhiều trường hợp có các điều khoản “Bảo hiểm trùng” trong hợp đồng bảo hiểm được thiết kế để “thay đổi hoặc giới hạn trách nhiệm của công ty bảo hiểm khi có thêm hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ cho cùng một tổn thất”. Trường hợp hai hoặc nhiều công ty bảo hiểm “cung cấp trách nhiệm bảo hiểm đồng thời cho cùng một rủi ro với cùng điều kiện”, tòa án sẽ dựa vào các điều khoản bảo hiểm trùng để xác định liệu các công ty bảo hiểm có phải chia sẻ trách nhiệm bảo hiểm hay không, nếu có thì chia sẻ như thế nào.

Trên thực tế có ba hình thức chính của các điều khoản bảo hiểm trùng cụ thể đó là các điều khoản tỷ lệ và theo quy định việc đóng góp bồi thường của các hợp đồng bảo hiểm đối với một tổn thất, ví dụ theo giới hạn trách nhiệm của các hợp đồng bảo hiểm hoặc theo tỷ lệ tham gia bằng nhau và các điều khoản vượt quá theo quy định trách nhiệm của một công ty bảo hiểm đối với một tổn thất sau khi đã sử dụng hết trách nhiệm của một công ty bảo hiểm khác. Các điều khoản miễn trách nhiệm quy định việc không áp dụng một hợp đồng bảo hiểm nếu có hợp đồng khác tồn tại. Nhìn chung, nếu các điều khoản bảo hiểm trùng mâu thuẫn, tòa án sẽ coi các điều khoản này là xung khắc với nhau và yêu cầu các công ty bảo hiểm chia sẻ trách nhiệm bảo hiểm, dựa trên các quy định pháp luật tùy theo thẩm quyền của tòa án.

Căn cứ theo điều 44. Hợp đồng bảo hiểm trùng Luật kinh doanh bảo hiểm 2019 quy định cụ thể:

1. Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

2. Trong trường hợp các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.

Tham khảo thêm: Số điện thoại bảo hiểm xã hội việt nam

Theo quy định trên, pháp luật không cấm bên tham gia bảo hiểm mua bảo hiểm trùng cho đối tượng là tài sản. Đối tượng này thuộc quyền định đoạt của chủ sở hữu, chủ sở hữu tài sản có quyền mua bảo hiểm cho tài sản của mình tại nhiều doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm khác nhau, cùng một lợi ích bảo hiểm và có cùng rủi ro.

Xem thêm: So sánh bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và bảo hiểm cháy nổ

Công ty bảo hiểm có quyền thu hồi theo tỉ lệ trên cơ sở số tiền bồi thường bảo hiểm (đã trả hoặc phải trả) cho người được hưởng bảo hiểm từ các công ty khác mà theo đó, các công ty này cũng liên đới chịu trách nhiệm cho yêu cầu bồi thường đó.

Như vậy căn cứ theo điều luật này có thể thấy rằng hợp đồng bảo hiểm trùng là loại hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm cho cùng một đối tượng Theo đó trong trường hợp có bảo hiểm trùng, tuỳ thuộc vào nguyên nhân xảy ra để giải quyết. Thông thường, bảo hiểm trùng liên quan đến sự gian lận của người tham gia bảo hiểm nhằm trục lợi bảo hiểm.

Theo đó nên về nguyên tắc, doanh nghiệp bảo hiểm có thể huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm nếu phát hiện thấy bảo hiểm trùng có gian lận. Nếu các doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bồi thường thì lúc này, trách nhiệm của mỗi công ty đối với tổn thất sẽ được phân chia theo tỉ lệ trách nhiệm mà họ đảm nhận. Cụ thể: Số tiền bồi thường của hợp đồng khách hàng A = Giá trị thiệt hại thực tế x (Số tiền bảo hiểm của hợp đồng khách hàng A/Tổng Số tiền bảo hiểm) Trên thực tế, một trong số các doanh nghiệp bảo hiểm đã cấp hợp đồng cho đối tượng được bảo hiểm trùng này có thể sẽ đứng ra bồi thường theo số thiệt hại thực tế, sau đó sẽ đòi lại các doanh nghiệp bảo hiểm khác phần trách nhiệm của họ.

4. Phân biệt bảo hiểm trùng và đồng bảo hiểm

Tiêu chí Bảo hiểm trùng Đồng bảo hiểm Định Nghĩa Bên mua bảo hiểm sẽ giao kết với 2 hoặc nhiều doanh nghiệp/công ty bảo hiểm về một hợp đồng bảo hiểm, áp dụng cho cùng đối tượng, điều kiện, sự kiện bảo hiểm. Rủi ro được phân tán theo chiều ngang, thông qua việc nhiều doanh nghiệp/công ty bảo hiểm cùng tham gia bảo hiểm cho 1 đối tượng.

Các tổn thất mà đối tượng này có thể gặp phải sẽ được chịu trách nhiệm bồi thường bởi các doanh nghiệp/công ty tham gia hợp đồng đồng bảo hiểm, theo tỷ lệ đã thoả thuận.

Bên Bồi thường trực tiếp Mỗi doanh nghiệp/công ty bảo hiểm có giao kết với bên mua bảo hiểm chỉ thực hiện bồi thường số tiền bảo hiểm theo tỉ lệ trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả hợp đồng đã giao kết trong bảo hiểm trùng. Tổng số tiền mà bên mua bảo hiểm trùng nhạn được không vượt quá giá trị tài sản thực tế. Bên được bảo hiểm khi gặp rủi ro sẽ nhận bồi thường trực tiếp từ các công ty tham gia hợp đồng bảo hiểm. Mức tỷ lệ bồi thường của mỗi công ty bảo hiểm sẽ tuân theo tỷ lệ đã thoả thuận trong hợp đồng.

Trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm không cần sự liên đới chịu trách nhiệm khi các nhà đồng bảo hiểm không thể chi trả bồi thường, họ chỉ cần thực hiện bồi thường theo tỷ lệ đã ký kết trước đó.

Đối tượng được bảo hiểm Tài sản Các rủi ro được bảo hiểm Quan hệ pháp lý Giữa người mua bảo hiểm với từng doanh nghiệp/công ty bảo hiểm tham gia trong hợp đồng bảo hiểm trùng. Giữa người mua bảo hiểm với những doanh nghiệp tham gia hợp đồng đồng bảo hiểm.

Kết luận: Từ những thông tin chúng tôi đưa ra như trên thì các vấn đề về bảo hiểm trùng đã có từ khi bảo hiểm tài sản phát triển. và có thể thấy trên thực tế thì việc các quy tắc được biết đến rộng rãi và án lệ được thực thi không có nghĩa là chủ hợp đồng bảo hiểm không thể bị vướng vào tranh chấp giữa các công ty bảo hiểm có thể gây thiệt hại cho chính họ. Những vấn đề này có thể được ngăn chặn miễn là các chủ hợp đồng bảo hiểm nhận thức được sự tồn tại của chúng và có các biện pháp tối thiểu cần thiết để ngăn chặn.

Trên đây là thông tin do công ty Luật Dương Gia chúng tôi cung cấp về nội dung ” Bảo hiểm trùng trong bảo hiểm tài sản là gì? Đặc điểm và cách giải quyết’ và các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

Đọc thêm: điều kiện nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !