logo-dich-vu-luattq

Bảng trích bảo hiểm xã hội 2018

Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2018 theo quyết định 595 /QĐ- BHXH ngày 14/04/2017 của bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành việc thu các loại BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động.

  • Những quy định mới về các mức đóng BHXH năm 2019
  • Cập nhật mới bảng tỷ lệ trích đóng BHXH năm 2019

Các tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2018

Theo quyết định 595 /QĐ- BHXH ngày 14/04/2017 của bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành việc thu các loai BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động.

Xem thêm: Bảng trích bảo hiểm xã hội 2018

Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2018 mới nhất

1. Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2018 được áp dụng như sau:

– Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ trừ vào chi phí của doanh nghiệp:

+ Tỷ lệ BHXH : 17%

+ Tỷ lệ BHYT : 3%

+ Tỷ lệ BHTN: 1%

+ Bảo hiểm tai nạn: 0.5% ( Riêng loại bảo hiểm này chỉ có doanh nghiệp )

Tham khảo thêm: ý nghĩa số thẻ bảo hiểm y tế

– Tỷ lệ trích BHXH

+ Tỷ lệ BHXH : 8%

+ Tỷ lệ BHYT : 1.5%

+ Tỷ lệ BHTN: 1%

Kết luận: Thay vì như trước tỷ lệ trích là 32.5% thì hiện tại BH các loại từ 2018 giảm 0.5% còn lại là 32%.

Xem thêm: Những quy định mới về bảo hiểm xã hội năm 2018

2. Bảng tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2018 mới nhất áp dụng từ 1/1/2018.

Tên các loại bảo hiểm BHXH Tỷ lệ trích BH các loại Ghi chú Doanh nghiệp chịu Trừ vào lương nhân viên BHXH 17% 8% BHYT 3% 1,5% BHTN 1% 1% KPCĐ 2% 1% Nếu có BH Tai nạn 0.5%

( Mức đóng BHXH = tiền lương đóng BHXH * tỷ lệ trích BHXH)

Tham khảo thêm: Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không được phép

Ví dụ : Công ty Việt Hưng có đóng BH cho nhân viên tháng 4/2018. Quỹ lương đóng BH như sau: 39.300.000

Tên các loại bảo hiểm

BHXH

Tỷ lệ trích BH các loại Ghi chú Doanh nghiệp chịu Trừ vào lương nhân viên BHXH 17% 8% BHYT 3% 1,5% BHTN 1% 1% KPCĐ 2% 1% Nếu có BH Tai nạn 0.5%

3. Mức lương tối thiểu đóng BH các loại năm 2018.

Doanh nghiệp thuộc vùng Mức lương tối thiểu để tham gia BHXH, BHYT, KPCĐ Đối với lao động chưa qua đào tạo nghề Đối với lao động đã qua học nghề (có bằng cấp) Vùng 1 3.980.000 4.258.600 Vùng 2 3.530.000 3.777.100 Vùng 3 3.090.000 3.306.300 Vùng 4 2.760.000 2.953.200

4. Căn cứ trích các loại bảo hiểm

Căn cứ trích BH các loại là căn cứ trên tiền lương của người lao động. Lương của người lao động được căn cứ dựa trên

ty-le-trich-bao-hiem-xa-hoi-nam-2018-moi-nhat

3.1 Đối với khối Hành chính sự nghiệp:

Căn cứ trên hệ số lương quy định, cộng thêm các phụ cấp khác như phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp thâm niên vượt khung ….

3.2 Đối với khối doanh nghiệp.

Mức lương đóng BHXH căn cứ trên mức lương được doanh nghiệp chi trả, Căn cứ theo khả năng, năng lực của người lao động. Và căn cứ trên hợp đồng lao động, quy chế tập thể, quy chế nội bộ cũng như các quyết định về lương của doan nghiệp ban hành. Nhưng căn cứ theo mức tối thiểu được BHXH quy định như trên.

Tải mẫu: Mẫu bảng lương trích các loại bảo hiểm theo quy định năm 2018 tại đây

Tìm hiểu thêm: Số điện thoại của bảo hiểm xã hội

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !