logo-dich-vu-luattq

Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang tỉnh khác

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được phép chuyển sổ BHXH sang tỉnh khác khi thay đổi nơi ở hoặc địa điểm làm việc. Thủ tục chuyển sổ BHXH sang tỉnh khác được thực hiện quy định theo quy định của Pháp luật.

Hướng dẫn thủ tục chuyển sổ BHXH sang tỉnh khác hưởng chế độ BHXH – ảnh minh họa.

Xem thêm: Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang tỉnh khác

1. Quy định về chuyển sổ BHXH sang tỉnh khác

Mỗi người lao động khi tham gia BHXH đều được cấp 1 sổ BHXH để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Sổ BHXH là căn cứ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Căn cứ theo Điều 115, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về việc chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội như sau:

“Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo quy định trên khi người hưởng lương hưu, chế độ BHXH có yêu cầu chuyển sổ BHXH thì làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết nơi đang hưởng lương hưu (Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện). Khi tiếp nhận đủ hồ sơ, trong thời hạn 5 ngày cơ quan BHXH phải thực hiện giải quyết hồ sơ.

2. Thủ tục chuyển sổ BHXH sang tỉnh khác

Tìm hiểu thêm: Rút bảo hiểm xã hội ở đâu

Để được làm thủ tục chuyển sổ BHXH sang tỉnh khác hưởng lương hưu và các chế độ BHXH khác cần lưu ý các yêu cầu và điều kiện thực hiện như sau:

 • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có yêu cầu chuyển sổ BHXH và nơi hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng;
 • Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có yêu cầu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến nơi cư trú tại địa bàn khác.

2.1 Hồ sơ chuyển sổ BHXH hưởng chế độ BHXH

Người yêu cầu làm 01 bộ hồ sơ gồm Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB) để thực hiện chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Căn cứ vào điều kiện cụ thể người lao động làm các mẫu hồ sơ tương ứng theo mẫu.

2.2 Thủ tục chuyển sổ BHXH sang tỉnh khác

Thủ tục chuyển sổ BHXH và chuyển nơi hưởng chế độ BHXH được thực hiện căn cứ vào các văn bản Pháp luật gồm:

 • Luật BHXH số 58/2014/QH13;
 • Quyết định 838/QĐ-BHXH;
 • Quyết định số 595/QĐ-BHXH;
 • Quyết định số 166/QĐ-BHXH.
 • Các văn bản Pháp luật liên quan khác

Các bước làm thủ tục chuyển sổ BHXH để hưởng chế độ BHXH – ảnh minh họa.

Người đề nghị chuyển sổ BHXH hưởng lương hưu và các chế độ BHXH khác thực hiện thủ tục chuyển sổ BHXH theo 3 bước sau:

Bước 1: Nộp đơn đề nghị

Nộp đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng

 • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: nộp đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
 • Người đang chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: nộp đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH tỉnh/huyện nơi đang quản lý hồ sơ chờ.
 • Trường hợp giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tìm hiểu thêm: CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Bước 2: Thủ tục tại các đơn vị

Tại cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi chuyển đi:

 • Đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH ở địa bàn khác khi giải quyết xong chế độ thì thực hiện ngay việc chuyển hưởng đến địa bàn khác.
 • Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: Tiếp nhận hồ sơ từ người hưởng, lập Thông báo theo mẫu số 23-HSB trả người hưởng.

Tại cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi chuyển đến:

 • Đối với chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: Khi nhận được Thông báo chuyển hưởng, cập nhật ngay vào danh sách chi trả và tổ chức chi trả cho người hưởng tại địa điểm nơi người hưởng đăng ký; đồng thời cơ quan BHXH thông báo đến người hưởng về thời gian, địa điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
 • Đối với di chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: Khi nhận được hồ sơ di chuyển hưởng, Thông báo cho người chờ hưởng chế độ biết về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Bước 3: Nhận lương hưu trợ cấp tại nơi mới sau khi thực hiện chuyển sổ BHXH

 • Đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần tại nơi cư trú do BHXH tỉnh/huyện khác, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH CAND giải quyết: Đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và thẻ BHYT (nếu thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT) theo thời gian và địa điểm ghi trong Thông báo (Mẫu số 23-HSB);
 • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, thẻ BHYT (nếu thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT) theo thời gian và địa điểm ghi trong Thông báo (Mẫu số 23-HSB)
 • Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: nhận thông báo về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 15B-HSB).

2.3 Cách thức thực hiện

Người lao động lựa chọn nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

 • Nộp qua giao dịch điện tử;
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Người lao động nhận trợ cấp tại nơi đăng ký chuyển sổ BHXH mới bằng một trong các hình thức sau:

 • Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Thông qua tài khoản ngân hàng của của người lao động.

Trên đây là chia sẻ của BHXH điện tử eBH về thủ tục chuyển sổ BHXH sang tỉnh khác để hưởng lương hưu hoặc các chế độ trợ cấp BHXH khác. Mọi thông tin liên quan đến mức hưởng của các chế độ BHXH người lao động vui lòng truy cập website: https://ebh.vn/ để cập nhật thông tin mới nhất.

Xem thêm >> Thực hiện thông tuyến tỉnh từ 1/1/2021 – Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT

Tìm hiểu thêm: Mất thẻ bảo hiểm y tế sinh viên

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !