logo-dich-vu-luattq

Thời điểm xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ luôn là vấn đề mà tổ chức kinh doanh đáng quan tâm. Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Công ty Đại lý thuế Việt An xin cung cấp cho quý khách các thông tin đầy đủ như sau:

Căn cứ vào khoản 2 điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC về cách lập một số tiêu thức cụ thể như sau:

Xem thêm: Thời điểm xuất hóa đơn

Thời điểm xuất hoá đơn khi bán hàng hoá:

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Ví dụ: Ngày 25/08/2019 Đại Lý thuế Việt An có xuất hàng khỏi kho bán cho khách hàng, đã ký biên bản bàn giao hàng à Thì ngày 25/08/2019 công ty phải xuất hoá đơn (Không phân biệt đã thu đươc tiền hay chưa).

Thời điểm xuất hoá đơn cung ứng dịch vụ:

Đọc thêm: Hóa đơn đầu vào là gì

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Ví dụ: Công ty A cung cấp dịch vụ du lịch từ ngày 25/08/2019-30/8/3019 cho công ty B thì ngày 30/8/2019 công ty A sẽ xuất hoá đơn.

Thời điểm xuất hoá đơn cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình:

“Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua”

Thời điểm xuất hoá đơn xây dựng, xây lắp:

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tìm hiểu thêm: Mua hóa đơn đỏ trái quy định bị xử phạt thế nào?

Lưu ý:

-Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Thời điểm xuất hoá đơn hàng xuất khẩu

“Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.”

Thời điểm xuất hoá đơn xăng dầu

“Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.”

Để biết thêm các thông tin liên quan đến thuế cũng như các dịch vụ kế toán thuế, Quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0967 370 488 để Công ty Đại lý thuế Việt An được hỗ trợ cho quý khách một cách nhanh chóng, kịp thời.

Tìm hiểu thêm: Tội mua bán trái phép hóa đơn theo quy định của pháp luật

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !