logo-dich-vu-luattq

Nghị định 03 về dân quân tự vệ

Nghị định 03/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ quy định về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp; cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; hỗ trợ phương tiện, kinh phí đi lại cho dân quân tự vệ;…

1. Quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; quyết định công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của dân quân tự vệ

– Theo Nghị định số 03, chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ và quyết định công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở hoặc Chỉ huy trưởng đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức nơi không có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở.

Xem thêm: Nghị định 03 về dân quân tự vệ

– Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của dân quân tự vệ.

– Mẫu quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; quyết định công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của dân quân tự vệ quy định tại Phụ lục I Nghị định 03/2016.

2. Trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ

Tìm hiểu thêm: Nghị định 46 về thôi việc

– Kiểu dáng, màu sắc, mẫu, tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu dân quân tự vệ quy định tại Phụ lục II Nghị định số 03 năm 2016.

– Tiêu chuẩn chất lượng trang phục, sao mũ, phù hiệu dân quân tự vệ thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng (TCVN/QS).

– Việc cấp phát, quản lý, sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu dân quân tự vệ thực hiện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng và quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ bị chết, hy sinh, bị thương

Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ theo quyết định điều động của cấp có thẩm quyền:

Tham khảo thêm: Nghị định 101 về đào tạo

– Cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ nếu bị chết, hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ được xem xét, xác nhận là liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

– Nghị định số 03/2016 quy định trường hợp cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ bị chết nhưng không thuộc quy định trên kể cả chết do vết thương trong khi làm nhiệm vụ tái phát thì người tổ chức mai táng được hỗ trợ tiền mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng chết.

– Thủ tục, hồ sơ, chế độ, chính sách thực hiện theo pháp luật về thương binh, tử sỹ, liệt sỹ.

Nghị định 03 có hiệu lực từ ngày 20/02/2016.

Đọc thêm: Gây mất trật tự khu dân cư nghị định 167

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !