logo-dich-vu-luattq

Giá đền bù đất rừng sản xuất

Thu hồi đất rừng sản xuất có được bồi thường không và bồi thường như thế nào? Đây là thắc mắc của không ít người đang nằm trong tình huống đất bị thu hồi. Việc có được bồi thường khi đất rừng sản xuất bị thu hồi hay không thì tùy trường hợp nhưng phải đảm bảo đất đó đã có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai hiện hành. Cùng Thạc sĩ Luật sư Phan Mạnh Thăng hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây nhé

Thu hồi đất rừng sản xuất có được bồi thường không?

Xem thêm: Giá đền bù đất rừng sản xuất

Điều kiện để thu hồi đất rừng sản xuất theo luật hiện hành như thế nào?

Thu hồi đất rừng sản xuất chỉ được tiến hành khi thuộc các trường hợp thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai như sau: vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Khi có căn cứ hoặc mục đích thuộc một trong các trường hợp mà pháp luật cho phép thu hồi đất thuộc mục 1, Chương 6 Luật đất đai 2013 thì chủ thể có thẩm quyền tiến hành thủ tục thu hồi đất rừng sản xuất.

Thu hồi đất rừng sản xuất có được bồi thường theo quy định không?

Người sử dụng đất rừng sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật đất đai 2013 thì được bồi thường.

Điều kiện để được bồi thường khi đất bị thu hồi khi:

Điều kiện để được bồi thường khi bị thu hồi đất rừng sản xuất

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;
  • Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
  • Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;
  • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
  • Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

Tìm hiểu thêm: Đất nghĩa trang, nghĩa địa là gì? Cơ sở pháp lý về quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa?

Điều kiện đủ đất đấy phải có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi thu hồi đất rừng sản xuất ra sao?

Khi đất rừng sản xuất bị thu hồi sẽ được bồi thường như sau:

Được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất rừng sản xuất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng căn cứ theo Điều 76 Luật đất đai 2013. Cụ thế, đất được bồi thường là đất rừng sản xuất nhưng không thuộc các trường hợp sau đây:

Được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi thu hồi đất rừng sản xuất

Một là, đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp;

Hai, đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

Ba, đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

Bốn, đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

Đọc thêm: Đất SKK là đất gì ? Quy định sử dụng đất khu công nghiệp SKK là gì ? – Hà Nội Homeland

Năm, đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp.

Được bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất rừng sản xuất trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân, theo Điều 77 Luật đất đai 2013.

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 78 Luật đất đai hiện hành thì Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại nếu chi phí này không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Được bồi thường về đất khi thu hồi đất rừng sản xuất trong trường hợp nào?

Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật đất đai 2013 thì được bồi thường về đất; mức bồi thường về đất được xác định theo thời hạn sử dụng đất còn lại.

Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất theo quy định của Chính phủ.

Trên đây là nội dung về “Thu Hồi Đất Rừng Sản Xuất Có Được Bồi Thường Không Và Bồi Thường Như Thế Nào?”. Không phải mọi trường hợp thu hồi rừng sản xuất đều được, tùy trường hợp nhưng điều kiện đủ là đất đó phải có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận. Nếu trong bài viết còn vấn đề nào chưa rõ ràng, cần được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 1900 63 63 87 để được hỗ trợ.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@dichvuluattoanquoc.com.

Scores: 4.47 (18 votes)

Tham khảo thêm: Tờ khai tiền sử dụng đất

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !