logo-dich-vu-luattq

Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền? (2022)

Trong các dạng chất cháy, gas là một trong những chất cháy có mức độ nguy hiểm cháy, nổ cao nhất. Do đó, gas là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Và việc đăng ký Xin giấy phép kinh doanh gas (giấy phép kinh doanh ga) cũng cần quy trình phức tạp hơn. Vậy làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền? Kinh doanh gas ở nông thôn có khác ở thành thị? Thủ tục đăng ký kinh doanh đại lý gas như thế nào? Xin giấy phép kinh doanh gas ở đâu?

Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền??? (2021)
Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền? (2022)

Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin bổ ích và rõ ràng về hình thức đăng ký kinh doanh gas. Vì các quy định của pháp luật luôn thay đổi cho phù hợp với thực tế. Công ty Luật ACC xin cập nhật những quy định mới về kinh doanh gas để các thương gia tham khảo.

Xem thêm: đăng ký kinh doanh gas

1. Các loại giấy tờ thủ tục cần có để mở cơ sở kinh doanh gas

Kinh doanh gas cần giấy phép gì?

Khi kinh doanh gas cần các loại giấy phép sau bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas lpg
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas lpg / Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas khí hóa lỏng lpg
 • Giấy chứng nhận đáp ứng tốt điều kiện an ninh trật tự do Công an cấp.
 • Đáp ứng tốt điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị. (diện tích mặt bằng, kết cấu xây dựng, kho chứa hàng, nơi bán hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện).
 • Giấy phép chứng nhận phòng cháy chữa cháy do Công an PCCC tỉnh, thành phố cấp.

giấy chứng nhận đủ điều kiện pccc kinh doanh gas

Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC kinh doanh gas

2. Quy trình thành lập cơ sở kinh doanh gas

Bước 1: Đầu tiên bạn cần Giấy phép đăng ký kinh doanh. Có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại UBND cấp quận (huyện) hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Bước 2: Sau đó xin Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng tại Sở Công thương.

Bước 3: Đăng ký Thuế kinh doanh gas

3. Thủ tục và hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh gas

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gas

Bước 1: Lựa chọn loại hình

Có 2 loại hình chính cho việc mua bán kinh doanh gas:

 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ giấy phép kinh doanh gas

a. Hồ sơ doanh nghiệp cần phải chuẩn bị bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Dự thảo điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông, thành viên sáng lập;
 • Giấy tờ chứng thực của thành viên, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật.

Nộp hồ sơ công ty tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Đọc thêm: đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh cá thể

Được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

b. Hồ sơ hộ kinh doanh cá thể chuẩn bị

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Số vốn kinh doanh;
 • Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân. Địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập. Hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Nộp đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Biên bản phòng cháy chữ cháy gas
Biên bản PCCC gas
Biên bản phòng cháy chữa cháy gas
Biên bản PCCC gas

Mẫu đơn xin mở cửa hàng gas quan trọng nhất là đơn đề cấp Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (hay mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh gas). Vì vậy sau khi thành lập hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp kinh doanh gas. Thì cơ sở phải đáp ứng những điều kiện tiếp theo sau để xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gas: Điều kiện kinh doanh khí gas công nghiệp được quy định tại Điều 8 NĐ 87/2018/NĐ-CP.

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định trên còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy định trên phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn làm giấy phép kinh doanh gas, thành phần hồ sơ xin giấy phép kinh doanh gas gồm những gì?

Căn cứ vào Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP, theo đó Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
chứng nhận nghiệp vụ kinh doanh gas khí hoá lỏng lpg
Chứng nhận nghiệp vụ kinh doanh gas khí hóa lỏng lpg

6. Trình tự, thủ tục cấp phép kinh doanh gas

Cơ sở pháp lý tại Điều 43 NĐ 87/2018/NĐ-CP.

Bước 1: Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Sở Công thương).Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 2:Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Thời hiệu: Giấy đủ điều kiện kinh doanh gas có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Tham khảo thêm: ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Tham khảo thêm dịch vụ thành lập công ty của ACC: https://accgroup.vn/dich-vu-thanh-lap-cong-ty/

7. Kinh doanh gas không có giấy phép bị phạt thế nào?

Nghị định số 97/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng:

“Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực hoặc đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi;

c) Kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

d) Làm giả hoặc sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu giả.”

=> Người kinh doanh không có giấy phép đủ điều kiện sẽ bị phạt mức bình quân là 25 triệu.

8. Sang giấy phép kinh doanh gas (sang nhượng giấy phép kinh doanh gas) có nên không?

Nguyên nhân từ việc xin giấy phép kinh doanh gas tương đối khó khăn nên nhiều thương gia đã nghĩ đến việc sang lại giấy phép gas (sang nhượng giấy phép kinh doanh gas). Nhưng đây là phương án không hiệu quả và không hợp lý bởi khi sang giấy phép thì theo quy định pháp luật bạn phải đăng ký lại từ đầu các thủ tục pháp lý liên quan.

9. Xe chở gas cần giấy tờ gì? Quy định về vận chuyển gas

Điểm b, Khoản 6, Điều 16 của Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa, có quy định trường hợp không phải đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là: tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có tổng khối lượng nhỏ hơn 2.250kg.

Nếu sử dụng xe vận chuyển khí LPG có khối lượng khí LPG nhỏ hơn 2.250kg thì không phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Tham khảo thêm: Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại đà nẵng

10. Câu hỏi bạn thường vướng mắc khi sử dụng dịch vụ làm giấy phép kinh doanh gas

✅ Xin giấy phép: ⭕ Kinh doanh Gas ✅ Dịch vụ: ⭐ Nhanh – Trọn gói ✅ Hotline: ⭕ 1900.3330 ✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc ✅ Liên hệ ⭕ Zalo hoặc Facebook

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !