logo-dich-vu-luattq

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói 2021

V.L.C gửi đến quý khách bảng giá dịch vụ thành lập công ty trọn gói như sau:

STT Nội dung công việc Ghi chú Thời gian – Quy trình thực hiện (ngày làm việc)

Gói 1 Hoàn chỉnh

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp 2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế 3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in) 4/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm

Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp giá

 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

 • Tham khảo thêm: Thành lập công ty kế toán

  Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:

Giải trình với cơ quan thuế Tư vấn thủ tục hóa đơn

 • Thực hiện mở tài khoản ngân hàng

 • Nộp tờ khai môn bài

 • Lập sổ thành viên, sổ cổ đông

 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Tổng phí: 4.000.000 Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh : 03 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư 2/ Làm dấu 01 ngày tính từ ngày có Giấy phép 3/ Hồ sơ khai thuế ban đầu + Mở tài khoản ngân hàng 03 ngày tính từ ngày nhận dấu. 4/ Làm thông báo áp dụng tính thuế khấu trừ (mẫu 06-GTGT) 05 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ khai thuế. 5/ Nhận công văn chấp thuận in hóa đơn GTGT (mẫu 3.14) 05 ngày tính từ ngày nhận thông báo áp dụng tính thuế khấu trừ. 6/ Làm thông báo được phát hành hóa đơn 07 ngày kể từ ngày nhận công văn chấp thuận in hóa đơn. ** Thời gian (TG) thực hiện: là ngày làm việc, tính từ ngày Bên A thanh toán lần 1, ký hồ sơ, bổ sung đủ giấy tờ hợp lệ để bên B đi nộp hồ sơ có biên nhận (Thời gian không tính trong Hợp đồng: ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, ngày nghỉ của nhà nước, TG soạn, chuyển và chờ hồ sơ ký, do bên A chậm trễ đến hoặc bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Bên B, TG điều chỉnh giấy phép, các giấy tờ khác do cơ quan chức năng sai sót hoặc thay đổi biểu mẫu, TG chờ cơ quan nhà nước thẩm tra hoặc hỏi ý kiến cấp trên, TG tạm ngưng cấp phép (nếu có). Tổng thời gian thực hiện đến khi DN có hóa đơn : 15 – 25 ngày làm việc.

Gói 2

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp 2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế 3/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm

 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

 • Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế :

Giải trình với cơ quan thuế Tư vấn thủ tục hóa đơn

Tổng phí: 3.600.000 (Không bao gồm thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn) Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.

Gói 3

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp 2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế 3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in)

 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

 • Tham khảo thêm: Thành lập công ty kế toán

  Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:

Giải trình với cơ quan thuế Tư vấn thủ tục hóa đơn

– Tổng phí: 3.000.000 (Không bao gồm thủ tục đăng ký token) Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.

Gói 4

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp 2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

 • Tham khảo thêm: Thành lập công ty kế toán

  Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:

Giải trình với cơ quan thuế Tư vấn thủ tục hóa đơn

– Tổng phí: 2.200.000 (Không bao gồm thủ tục đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn) Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.

Gói 5 Đơn giản

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp

 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

– Tổng phí: 1.700.000 (Không bao gồm thủ tục thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế, đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn) Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.

Gói 6 Siêu Rẻ

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Mã số doanh nghiệp

 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

– Tổng phí: 1.000.000 (Không bao gồm thủ tục khắc dấu tròn, thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế, đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn) Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử.

Nội dung công việc mà V.L.C sẽ thực hiện thành lập hoàn chỉnh doanh nghiệp: 1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp 2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế 3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in) 4/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm – V.L.C làm thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư – V.L.C cử nhân viên hướng dẫn khai thuế : Giải trình với cơ quan thuế; Tư vấn thủ tục hóa đơn; Thực hiện mở tài khoản ngân hàng; Nộp tờ khai môn bài; Lập sổ thành viên , sổ cổ đông; Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Ngoài ra, đến với V.L.C Quý khách không đi lại, không đợi chờ và được tư vấn phục vụ tận nơi. V.L.C có thể xử lý hồ sơ khó, hồ sơ nhanh và hồ sơ ở các tỉnh. V.L.C chuyên thực hiện thành lập Công ty, xin giấy phép con và các dịch vụ khác : Vệ sinh an toàn thực phẩm, Công bố chất lượng, Đăng ký nhãn hiệu, Đăng ký mã vạch, Du lịch, Môi trường, PCCC, Tiêu chuẩn sao, Dược phẩm, In ấn, Tạm trú, Visa, Tư vấn hợp đồng, Dịch vụ luật sư, Đưa người nước ngoài vào cty Việt Nam, Đầu tư nước ngoài, Sản xuất phim, Bảo vệ. Trên đây là nội dung chia sẻ về bảng giá thành lập công ty trọn gói cùng với chi phí thực hiện các thủ tục trong quy trình thành lập doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên đây sẻ là nguồn thông tin hữu ích, cho những bạn thắc mắc về chi phí thành lập công ty là bao nhiêu? hay thành lập công ty hết bao nhiêu tiền?. Nếu còn vướng mắc vấn đề gì? hãy liên hệ trực tiếp với V.L.C để nhận được tư vấn cụ thể và kịp thời bạn nhé!

Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề thành lập công ty – thành lập doanh nghiệp, các chuyên gia của V.L.C sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp

Tham khảo thêm: Tìm số giấy phép đăng ký kinh doanh

V.L.C– Chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu! Đến với V.L.CQuý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !