logo-dich-vu-luattq

Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì

Sự ra đời của Luật doanh nghiệp năm 2020 ra văn bản pháp lý quan trọng ghi nhận sự thành lập của doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động trên thực tế, công ty phải có Quyết định thành lập công ty của chủ sở hữu. Toàn bộ vấn đề về Quyết định thành lập doanh nghiệp sẽ được chúng tôi nêu rõ trong bài viết dưới đây:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp năm 2020

Xem thêm: Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

2. Quyết định thành lập công ty là gì?

Quyết định thành lập doanh nghiệp được hiểu là việc chủ doanh nghiệp quyết định mở công ty để hiện thực hóa công việc kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận của bản thân.

Nếu như Luật doanh nghiệp năm 2014, và điểm b, Khoản 4, Điều 22, 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì khi chủ sở hữu công ty là tổ chức mà muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ cần phải có bản sao Quyết định thành lập công ty. Trường hợp không có thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác để được chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thì sang đến Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Quyết định thành lập công ty bị bãi bỏ và không cần trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp nữa. Cho nên quyết định của chủ sở hữu, của người đứng đầu doanh nghiệp chỉ được tiến hành với một số hồ sơ về:

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới trong trường hợp huy động vốn góp của thành viên mới

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

– Quyết định của người đứng đầu trong trường hợp thực hiện đăng ký thay đổi doanh nghiệp

3. Số Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì?

Số Quyết định thành lập doanh nghiệp là số hiệu của văn bản chứng nhận thành lập doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức khi thành lập doanh nghiệp hoàn tất.

Ngoài Quyết định thành lập doanh nghiệp, chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện khác về chủ thể, về vốn… để được cấp phép thành lập doanh nghiệp, vì vậy ACC cung cấp bài viết về quy định thành lập công ty cho bạn đọc tham khảo.

4. Mẫu văn bản Quyết định thành lập công ty

Mặc dù hiện nay, Quyết định thành lập công ty không cần thiết trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp song về cơ bản phải đảm bảo các nội dung sau:

Mỗi một hình thức công ty sẽ có một cách trình bày quyết định khác nhau, nhưng tựu chung lại thì đều có các mục được dùng cho tất cả các hình thức như:

– Tên doanh nghiệp như CÔNG TY TNHH MTV ND PHUONG.

– Quốc hiệu, tiêu ngữ:

Tham khảo thêm: Quy định mới về đăng ký ngành nghề kinh doanh

“CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

– Số quyết định

– Địa danh, ngày, tháng, năm ban hành quyết định.

– Tên quyết định “QUYẾT ĐỊNH’’ về việc thành lập công ty mới

– Tên chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên, hội đồng quản trị:

Đối với Công ty TNHH MTV ghi là “CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MTV………………”

Đối với Công ty TNHH hai thành viên ghi là “HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH………..”

Đối với công ty hợp danh ghi là “HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH…..’

Đối với công ty cổ phần ghi là “ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN”

– Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ vào Điều lệ của công ty…………

Căn cứ vào biên bản họp số ngày, tháng, năm.

– Xét theo vấn đề gì: Xét theo tình hình kinh doanh hiện tại; xét theo đề nghị của ai.

Tham khảo thêm: Thành lập doanh nghiệp vận tải

– Ghi in hoa “QUYẾT ĐỊNH”

– Các điều khoản;

Điều 1: Thành lập công ty nào; địa chỉ; ngành nghề hoạt động; mã ngành.

Điều 2: Tên của người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều lệ Công ty được áp dụng phù hợp với tiêu chí của Quyết định và phù hợp với luật định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 5: Quy định về các phòng ban, chủ thể liên quan có nghĩa vụ thực hiện quyết định

– Nơi nhận: Như điều nào ở trên; Lưu VT của công ty;

– Chữ kí của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.

4.1 Mẫu Quyết định thành lập doanh nghiệp 1 thành viên

4.2 Mẫu Quyết định thành lập công ty TNHH 2 tv

4.3 Mẫu Quyết định thành lập công ty cổ phần

5. Các câu hỏi thường gặp.

Quyết định thành lập công ty là gì?

 • Quyết định thành lập công ty là trong những bước quan trọng để cho doanh nghiệp của công ty bạn có thể tiến hành việc kinh doanh của công ty mình thực sự là hợp pháp theo đúng với trình tự theo sự quy định của pháp luật.

Cần thể hiện được những gì khi Quyết định thành lập công ty TNHH của doanh nghiệp?

 • Thứ nhất: Doanh nghiệp của bạn phải có tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thứ hai: Doanh nghiệp của bạn cần đưa ra được lý do khi thành lập công ty
 • Thứ ba: cần chuẩn bị cho mình về các thành viên, các cổ đông thành lập công ty
 • Thứ tư: doanh nghiệp của bạn cần chuẩn bị cho mình về việc quyết định các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Thứ năm: doanh nghiệp của bạn sẽ phải có chữ ký chứng thực của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Đối với các loại hình doanh nghiệp có nhiều hơn hai chủ sở hữu hoặc một chủ sở hữu nhưng là tổ chức thì như thế nào?

 • Đối với các loại hình doanh nghiệp có nhiều hơn hai chủ sở hữu hoặc một chủ sở hữu nhưng là tổ chức, cần có biên bản cuộc họp đi kèm cùng quyết định thành lập doanh nghiệp.
 • Quyết định doanh nghiệp hay quyết định công ty chỉ là văn bản tổng hợp và thống nhất lại các nội dung chính trong biên bản cuộc họp.

Các nội dung quyết định có phải công khai không?

 • Cụ thể trong các phần điều khoản phải minh bạch, nhất trí về hoạt động cơ cấu thành lập, mức vốn điều lệ hay bầu cử người đại diện pháp luật, người chịu trách nhiệm hoạt động.
 • Văn bản quyết định thành lập doanh nghiệp cần có sự liệt kê chi tiết và rõ ràng mức vốn góp và tỷ lệ vốn góp mỗi thành viên (điền vào phần Nội dung vốn góp ở trên)
 • Giá trị tài sản vốn góp này đã được sự tán thành dựa trên tinh thần số đông các thành viên.

6. Dịch vụ tư vấn soạn thảo mẫu Quyết định thành lập công ty của Công ty Luật ACC

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn luôn đưa đến cho quý khách hàng về dịch vụ tư vấn đối với vấn đề thành lập doanh nghiệp, cũng như tìm kiếm các văn bản mẫu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Khi đến với chúng tôi, những lợi ích mà quý khách nhận được, cụ thể như sau:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí và nhiệt tình, đúng quy định pháp luật do đội ngũ luật sư trình độ cao và nhiều kinh nghiệm đích thân tư vấn

Luôn báo giá trọn gói tất cả các thủ tục từ thành lập đến thủ tục thuế, bảo hiểm, lao động liên quan

Liên kết với các đối tác thiết kế logo, web, biển hiệu tên tuổi và chuyên nghiệp để hỗ trợ việc kinh doanh tốt nhất cho khách hàng nếu khách có nhu cầu.

Không phải đi lại, ACC luôn hạn chế tối đa việc đi lại cho khách hàng

Cam kết đúng quy định và luôn đảm bảo hỗ trợ tất cả các vấn đề pháp lý liên quan khác nếu khách hàng có nhu cầu

Như vậy, trên đây là những tư vấn của chúng tôi về Quyết định thành lập công ty con và các loại hình hoạt động khác của doanh nghiệp. Khi có yêu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin mới nhất về Quyết định thành lập doanh nghiệp hiện hành.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn đăng ký kinh doanh hộ cá thể

✅ Quyết định: ⭕ thành lập công ty con ✅ Cập nhật: ⭐ 2022 ✅ Zalo: ⭕ 0967 370 488 ✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc ✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !