logo-dich-vu-luattq

Quy định thời gian thử việc

Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 thì tiền lương làm thêm giờ được trả theo tỷ lệ sau:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Xem thêm: Quy định thời gian thử việc

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Dựa trên quy định trên, trước hết cần biết tiền lương làm căn cứ tính lương làm thêm giờ được tính như thế nào; với mỗi hình thức trả lương sẽ có đơn giá tiền lương để làm căn cứ tính tiền lương làm thêm giờ khác nhau:

Tìm hiểu thêm: Quy định về làm thêm giờ

1. Người lao động hưởng lương theo thời gian:

Đọc thêm: Hiểu nhầm không đáng có về lỗi xe không chính chủ

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số giờ làm thêm

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường: được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không quá 208 giờ). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không quá 8 giờ/ngày).

2. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận và được tính như sau:

Đọc thêm: Hiểu nhầm không đáng có về lỗi xe không chính chủ

Tiền lương làm thêm giờ

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số sản phẩm làm thêm

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực lao động, 1900.6162 để được luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến.

>&gt Xem thêm: Quy định về chế độ tiền lương công chức, viên chức ?

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động – công ty luật Minh Khuê.

Tham khảo thêm: Quy định làm thẻ căn cước công dân

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !