logo-dich-vu-luattq

Phí công chứng hợp đồng mua bán nhà

Trả lời:

Chi phí công chứng gồm: Phí công chứng và thù lao công chứng.

Xem thêm: Phí công chứng hợp đồng mua bán nhà

Thứ nhất, phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư

Mức thu và cách tính phí công chứng được áp dụng chung trên cả nước theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC sửa đổi tại Thông tư số 111/2017/TT-BTC.

Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư được tính theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch. Theo điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, mức thu phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng được tính như sau:

Stt

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50.000

2

Từ 50 triệu đồng – 100 triệu đồng

100.000

3

Từ > 100 triệu đồng – 1 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng thuê xe cho công ty

4

Từ > 1 tỷ đồng – 3 tỷ đồng

1 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng

5

Từ > 3 tỷ đồng – 5 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng

6

Từ > 5 tỷ đồng – 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng

7

Từ > 10 tỷ đồng – 100 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

8

Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Do đó, trong trường hợp của bạn, phí công chứng là 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng (152.064.000 x 0,1% = 152.064 đồng).

Trường hợp giá trị chuyển nhượng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng thấp hơn mức giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định (căn cứ vào quyết định của UBND cấp tỉnh nơi có đất) thì giá trị tính phí công chứng như sau:

Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch (x) Giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đọc thêm: Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi nào

Nếu xét thấy giá trị hợp đồng thấp hơn giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định thì bạn và Văn phòng công chứng đối chiếu xác định giá trị quyền sử dụng đất để làm căn cứ tính phí công chứng theo bảng phí nêu trên.

Ngoài ra, theo như bạn trình bày, còn có phí hủy hợp đồng ủy quyền và phí công chứng Văn bản cam kết tài sản riêng:

Stt

Loại việc

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

25.000

2

Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác

40.000

Thứ hai, thù lao công chứng hợp đồng chuyển nhượng

Thù lao công chứng là các khoản chi phí liên quan đến việc: Soạn thảo hợp đồng, giao dịch; Đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản; Lưu trữ hồ sơ; Công chứng ngoài trụ sở Văn phòng công chứng; Xác minh, giám định thông tin hồ sơ…

Mức thù lao công chứng này do tổ chức hành nghề công chứng và người yêu cầu công chứng tự thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức trần thù lao công chứng do UBND cấp tỉnh ban hành và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình (xem tại Quyết định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với việc thu thù lao công chứng do UBND cấp tỉnh nơi Văn phòng công chứng đặt trụ sở ban hành).

Văn phòng công chứng thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thù lao đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi công chứng người yêu cầu công chứng phải nộp 2 khoản chi phí gồm: Phí công chứng và thù lao công chứng. Các Văn phòng công chứng thu chung một lần nên dễ bị lầm tưởng là một khoản.

Trường hợp bạn bị thu phí cao hơn quy định ở trên, bạn có thể phản ánh, khiếu nại tới Sở Tư pháp nơi tổ chức công chứng có trụ sở.

Đọc thêm: Những điều cần biết khi làm hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !