logo-dich-vu-luattq

Pháp lệnh là gì ? Tìm hiểu chung về pháp lệnh

Luật được coi là văn bản có tính chất pháp lý cao và ổn định, đưa ra những quy phạm chung, quy tắc xử sự để thực hiện theo quy định đó. Nhưng bên cạnh đó có những quan hệ xã hội quan trọng lại chưa có luật điều chỉnh, hoặc ra văn bản luật tại thời điểm đó chưa chính xác vì quan hệ pháp luật này còn chưa ổn định và có thể thay đổi lớn trong thời gian tới thì biện pháp được chọn là sử dụng pháp lệnh.

Nếu Luật được Quốc hội ban thành và thông qua thì Pháp lệnh được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành. Nhưng đó thuộc nhiệm vụ mà Uỷ ban thường vụ Quốc hội được Quốc Hội giao.

Xem thêm: Pháp lệnh là gì

Pháp lệnh phải được quá nửa tổng số thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch nước kí lệnh công bố (chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được thông qua), trừ trường hợp ngày có hiệu lực được quy định trong chính pháp lệnh đó hoặc trường hợp Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét lại.

Pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật. Pháp lệnh quy định những quy tắc xử sự chung mà chưa có Luật điều chỉnh. Từ đó các cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra những văn bản hướng dẫn liên quan quy định cụ thể và chi tiết trong từng trường hợp.

Những nội dung cơ bản này là những thông tin có trong văn bản mà khi người viết, người đọc cần chú ý để xem

 • Phạm vi điều chỉnh trong pháp lệnh;
 • Đối tượng được nhắc đến trong văn bản;
 • Nội dung, thông tin cần được thực hiện;
 • Điều kiện, điều khoản có trong văn bản;
 • Hiệu lực, thời gian cần thực hành.

2. Pháp lệnh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không ?

>&gt Xem thêm: Pháp lệnh là gì ? Cách thức soạn thảo luật, pháp lệnh hiện nay

Pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật. Pháp lệnh quy định những quy tắc sử xự chung mà chưa có Luật điều chỉnh. Từ đó các cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra những văn bản hướng dẫn liên quan quy định cụ thể và chi tiết trong từng trường hợp.

Pháp lệnh có đầy đủ những đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật như:

Tham khảo thêm: Công nhiên chiếm đoạt tài sản là gì

– Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

– Biểu hiện của ý chí nhà nước

– Được bảo đảm bằng quyền lực nhà nước và bắt buộc thi hành

– Là những quy tắc xử sự chung

Nhưng bên cạnh đó, pháp lệnh có một đặc điểm nổi trội và khác biệt là điều chỉnh những quan hệ xã hội mà chưa có luật điều chỉnh, được Quốc hội giao.

3. Cách trình bày pháp lệnh

Hình thức trình bày là thứ quan trọng trong pháp lệch. Cần phải tuân thủ tuyệt đối để đảm bảo rằng văn bản pháp lệnh được thông qua và có hiệu lực.

>&gt Xem thêm: Pháp lệnh là gì ? Tìm hiểu chung về pháp lệnh

Yêu cầu bắt buộc:

 • Khổ giấy: A4 ( Có độ dài, rộng 210mm x 297mm) (Sai số thường là 0.2mm)
 • Gian cách, độ lệch của lề trang văn bản: Trên – dưới – phải: 20mm và trái : 30mm (Độ sai số 5mm)
 • Phông chữ: Được áp dụng đủ các loại phông chữ trong đó là bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit
 • Đánh số, ký tự trang văn bản: Được đánh số thứ tự lần lượt bằng các chữ số Ả Rập liên tục bắt đầu bằng trang thứ 2 đến trang cuối cùng. Ở giữa theo một chiều nằm ngang trong phần lề trên của văn bản.

Hệ thống chỉ tiêu của pháp lệnh do các Bộ, Tổng cục quản lý:

 • Sản xuất các ngành công nghiệp.
 • Sản xuất các ngành nông nghiệp.
 • Lĩnh vực xây dựng.
 • Lĩnh vực Lâm nghiệp.
 • Lĩnh vực Vận tải.
 • Bưu điện vận chuyển chuyển phát.
 • Thương nghiệp, cung ứng vật tư- kỹ thuật.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Đầu tư cơ bản.
 • Đào tạo, phân phối cán bộ, công nhân kỹ thuật.
 • Khoa học – kỹ thuật và điều tra cơ bản.
 • Tài chính, tiền tệ.

Tham khảo thêm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì

Hệ thống chỉ tiêu của pháp lệnh giao cho tỉnh, thành phố

Được hình thành dựa trên 4 tiêu chí sau giúp cho pháp lệnh ở tỉnh, thành phố tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh:

Vật tư, hàng hoá

Giá trị và số lượng một số mặt hàng chủ yếu địa phương bán cho trung ương. Trong đó cho xuất khẩu, quốc phòng, an ninh (nếu có).

Đầu tư cơ bản

 • Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước. Trong đó ngân sách trung ương (vốn xây lắp, vốn thiết bị) và chia theo cơ cấu đầu tư theo ngành.
 • Danh mục công trình quan trọng đầu tư trong năm (ghi rõ vốn cho từng công trình).
 • Năng lực sản xuất mới huy động.

Lao động, đào tạo

Số lao động và nhân khẩu điều đi, nhận đến xây dựng vùng kinh tế mới (ngoài tỉnh).

Tài chính, tiền tệ

>&gt Xem thêm: Nghị định 20/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số:

Đọc thêm: Phản tố là gì? Yêu cầu phản tố là gì?

 • Tổng số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó số thu của ngân sách tỉnh.
 • Tổng số chi ngân sách tỉnh.
quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !