logo-dich-vu-luattq

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bhxh

Mẫu C65-HD – Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được cấp theo quy định của Pháp luật. Mẫu giấy nhằm xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật BHXH.

Mẫu C65-HD: Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bhxh

Mẫu C65-HD: Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

1. Khi nào sử dụng Mẫu C65-HD

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD) được sử dụng trong nhiều trường hợp khi làm hồ sơ thủ tục hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH). Cụ thể theo quy định tại Điều 4, Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ban hành ngày 31/1/2019 nêu rõ một số trường hợp sử dụng chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu C65-HD giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

Đối với chế độ ốm đau:

 • Trong trường hợp điều trị ngoại trú quy định tại Điểm 2.1.2, Điều 4.

Đối với chế độ thai sản của người đang đóng BHXH:

 • Trong trường hợp điều trị ngoại trú lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực hiện biện pháp tránh thai quy định tại Điểm 2.2.1, Điều 4.

 • Trường hợp lao động nữ sinh con, khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai điều trị ngoại trú theo quy định tại Khoản 3, Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội theo quy định tại Tiết d, Điểm 2.2.2.

Mẫu giấy C65-HD được sử dụng trong nhiều trường hợp khi người lao động làm thủ tục hưởng chế độ BHXH, nhằm xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu giấy C65-HD

Mẫu giấy C65-HD giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ y tế. Cụ thể mẫu như sau:

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT.

mẫu C65-HD

Đọc thêm: Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 mới nhất (tỷ lệ trích theo lương)

TẢI VỀ MẪU C65-HD bản pdf

Cách ghi Mẫu C65-HD:

Các bác sỹ, y sỹ làm việc trong các cơ sở y tế có trách nhiệm ghi và cấp cho người lao động tham gia BHXH để nghỉ việc điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm. Giấy phải được ghi đầy đủ, rõ ràng, không được tẩy xóa và ghi toàn bộ bằng tiếng Việt (nội dung trên 2 liên phải như nhau).

 • Góc trên bên trái: Ghi đầy đủ tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB); ghi số khám bệnh vào dòng phía dưới (là số thứ tự khám do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp). Trường hợp cơ sở KCB có nhiều bộ phận khám bệnh thì ghi số khám bệnh theo bộ phận khám bệnh đó.

 • Mục I: ghi đầy đủ thông tin người bệnh gồm họ tên, ngày sinh, mã số BHXH (nếu có), giới tính, đơn vị làm việc.

 • Mục II: ghi chẩn đoán bệnh và phương pháp điều trị. Phần chẩn đoán phải mô tả cụ thể về tình trạng sức khỏe hoặc ghi tên bệnh. Ghi rõ nghỉ từ ngày nào đến ngày nào.

 • Mục III: ghi thông tin cha/mẹ (trong trường hợp bệnh nhân là trẻ em).

Người lao động phối hợp cung cấp thông tin để các y bác sĩ có thể ghi chi tiết và đầy đủ các thông tin, phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

3. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH – Mẫu C65-HD

Người lao động khi làm hồ sơ hưởng các chế độ ốm đau thai sản lưu ý các nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tại Điều 20, Thông tư 56/2017/TT-BYT. Nguyên tắc cấp giấy như sau:

(1) Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Giấy phải do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;

 • Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

 • Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

(2) Số lượng mẫu C65-HD được cấp:

 • Tham khảo thêm: địa chỉ làm bảo hiểm thất nghiệp

  Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH;

 • Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày người bệnh phải tiến hành tái khám khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy để người hành nghề xem xét quyết định.

 • Chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất khi người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy.

 • Chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội khi khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(3) Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan BHXH.

3. Có được cấp lại giấy nghỉ việc hưởng BHXH không?

Theo nguyên tắc mỗi lần khám chữa bệnh người lao động chỉ được cấp 01 giấy nghỉ việc hưởng BHXH. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt người lao động vẫn được cấp lại giấy và giấy cấp lại phải đóng dấu “Cấp lại” để phân biệt với giấy gốc.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 26, Thông tư 56/2017/TT-BYT thì cơ sở khám, chữa bệnh đã cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH có trách nhiệm cấp lại giấy này trong các trường hợp:

 • Giấy bị mất, bị hỏng;

 • Người ký Giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;

 • Việc đóng dấu trên Giấy chứng nhận không đúng quy định;

 • Thông tin được ghi trên giấy bị sai sót.

Người lao động muốn xin cấp lại Mẫu C65-HD cần đến cơ sở khám, chữa bệnh đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để xin được cấp lại. Giấy xin cấp lại có hiệu lực tương đương với giấy bản gốc khi làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau thai sản.

Trên đây là thông tin về Mẫu C65-HD – Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Thông tin chi tiết về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau thai sản và thủ tục hưởng người lao động có thể tìm hiểu thêm tại website: https://ebh.vn.

TIN LIÊN QUAN >> Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Tìm hiểu thêm: Bảo hiểm y tế có thời hạn bao lâu

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !