logo-dich-vu-luattq

Mẫu đơn xin ly hôn hoàn chỉnh

Mẫu đơn xin ly hôn là một trong những giấy tờ quan trọng khi làm thủ tục ly hôn. Bạn đang muốn ly hôn với chồng/vợ nhưng lại không biết cách viết mẫu đơn xin ly hôn cũng như quyền nuôi con, thủ tục, mức án phí ly hôn, phân chia tài sản. Những lưu ý trong khi soạn đơn, tất cả những thông tin bạn cần biết đều được JES tổng hợp trong bài viết “Mẫu đơn xin ly hôn hoàn chỉnh được sử dụng phổ biến nhất” dưới đây.

Mẫu đơn xin ly hôn hoàn chỉnh được sử dụng phổ biến nhất

Mẫu đơn xin ly hôn dùng chung cho nhiều trường hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm: Mẫu đơn xin ly hôn hoàn chỉnh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………ngày…………tháng………….năm………

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN Kính gửi: Tòa án nhân dân……………………………………………………………………… Tôi tên:…………………………………………sinh năm…………………………………….. CMND (Hộ chiếu) số: ………… ngày cấp: …/…./20… và nơi cấp : Công an tỉnh…………….. Hiện có hộ khẩu thường trú tại số:………………………………………….. Phường……………………………….Quận…………………….Thành phố…………….. Hiện tạm trú (nếu có) số:……………………………………………………. Phường……………………Quận…………………………….Thành phố………………………. Địa chỉ nơi làm việc – Điện thoại (nếu có):………………………………………………………. Làm đơn xin ly hôn này yêu cầu được ly hôn với chồng (vợ): Tên:…………………………………………sinh năm…………………………………….. CMND (Hộ chiếu) số:……… ngày cấp:……/…../20…… và nơi cấp : Công an tỉnh…….. Hiện có hộ khẩu thường trú: Số………………………………………………………. Phường…………………….Quận…………………….Thành phố……………………………… Hiện tạm trú (nếu có) số:………………………….Đường…………………… Phường …………………Quận………………………Thành phố…………………………. Địa chỉ nơi làm việc – Điện thoại (nếu có):…………………………………………… Nội dung ly hôn: Vào năm:…………………….. Chúng tôi đăng ký kết hôn tại………………………giấy chứng nhận kết hôn Số……………………….ngày………tháng………..năm……………. (trường hợp không có đăng ký kết hôn thì ghi rõ thời gian chung sống):……………….. Nhưng đến năm…………….vợ chồng có mâu thuẫn, nguyên nhân do : ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. – Về con chung:………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. – Về tài sản chung gồm có:………………………………..……………………….… ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….

……………,Ngày ……….. tháng……….. năm……..

Người làm đơn

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất

Mẫu đơn xin ly hôn viết tay thuận tình mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm: Mẫu đơn xin ly hôn hoàn chỉnh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tìm hiểu thêm: Thủ tục làm giấy kết hôn

—***—

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/Quận……………Tỉnh/TP………. Họ và tên chồng:………………………………….ngày: …../…../……….. Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………cấp ngày…./…../…… Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….. Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………… Họ và tên vợ:…………………………………………..ngày:…./…../……….. Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………ấp ngày…./…../…… Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………….. Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau: Hai Vợ/Chồng Tôi đã kết hôn vào ngày….tháng…..năm….. theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số:…./GKS tại UBND phường………………………………….. Chúng tôi quyết định làm Mẫu đơn xin ly hôn vì nguyên nhân: ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. Nay, Chúng Tôi làm đơn xin thuận tình ly hôn này yêu cầu Tòa án nhân dân……………..Công nhận thuận tình ly hôn theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và giải quyết cho Chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân. Hai Vợ/Chồng đã cùng nhau thỏa thuận các vấn đề sau: 1. Về con chung: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 2. Về tài sản chung chúng tôi tự nguyện thỏa thuận và phân chia như sau: Chúng tôi có những tài sản chung sau: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 3. Về nhà ở Chúng tôi tự nguyện thỏa thuận như sau: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 4. Về nợ chung chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết

………….., ngày…..tháng…..năm……..

Nguyên đơn

(ký tên & ghi rõ họ tên) XEM THÊM: Ai sẽ giành được quyền nuôi con khi ly hôn

Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình

Mẫu đơn xin ly hôn trong trường hợp đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm: Mẫu đơn xin ly hôn hoàn chỉnh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….……, ngày…..tháng….năm 20…..

ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………………………………….……………………………………………… Tôi tên là: ………………………………………., sinh năm: …………………………………………………………… CMND số: ……………………………………….cấp ngày…./…./20… tại ………………………………………. Hộ khẩu thường trú : ……………………………………….……………………………………….…………………….. Hiện cư trú tại:……………………………………….……………………………………….……………………………… Nay tôi làm mẫu đơn xin ly hôn này xin được Tòa giải quyết ly hôn với: Bà: …………………………………………………., sinh năm:……………………………………….…………………… CMND số:………………………………………..cấp ngày……………………………………….…………………… Hộ khẩu thường trú :……………………………………….……………………………………….…………………….. Hiện cư trú tại:……………………………………….……………………………………….……………………………… Vì hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng, hạnh phúc gia đình không có, không thể tiếp tục chung sống. Cụ thể như sau: Ngày …… tháng …… năm 20……, tôi và anh ….. kết hôn. Được UBND ….. Quận ….. cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngày ……./…../20……. Sau khi kết hôn, tôi về chung sống với gia đình chồng tại nhà ….., Quận ….., thành phố ….. Nguyên nhân vì sao quyết định ly hôn: ……………………………………….……………………………………….…………………….. ……………………………………….……………………………………….…………………….. * Con chung : ……………………………………….……………………………………….…………………….. ……………………………………….……………………………………….…………………….. * Tài sản chung : Trong quá trình chung sống, vợ chồng tôi đã tạo lập (mua) được một số tài sản như sau: ……………………………………….……………………………………….…………………….. ……………………………………….……………………………………….…………………….. Yêu cầu của tôi như sau : 1. Về tài sản: ……………………………………….……………………………………….…………………….. ……………………………………….……………………………………….…………………….. 2. Về nuôi con: ……………………………………….……………………………………….…………………….. ……………………………………….……………………………………….…………………….. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Tìm hiểu thêm: Giấy chứng nhận kết hôn: Điều kiện và thủ tục cấp

(ký, ghi họ tên) Giấy tờ đính kèm bao gồm: ……………………………………….……………………………………….…………………….. ……………………………………….……………………………………….…………………….. XEM THÊM: Có phải cấp dưỡng một lần cho con khi ly hôn không? Đơn xin ly hôn

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin ly hôn

Nội dung mẫu đơn xin ly hôn: Theo quy định của Luật Hôn Nhân và Gia đình 2014 thì đối với phần nội dung đơn xin ly hôn, người viết đơn có quyền ghi nhận lại toàn bộ thời gian cũng như quá trình chung sống giữa hai vợ chồng ví dụ: Tại sao hai vợ chồng xin ly hôn? Mâu thuẫn phát sinh do đâu ? Đã ly thân hay chưa ? Bao lâu không sống chung? Phần con chung: Nếu đã có con chung thì ghi đầy đủ thông tin các con chung, nguyện vọng và để nghị nuôi con…. Nếu không có con chung ghi chưa có. Nếu hai vợ chồng không thỏa thuận được việc nuôi con thì ghi: Hai bên không thỏa thuận được quyền nuôi con nên đề nghị tòa án căn cứ theo những quy định pháp lý hiện hành và phân chia quyền nuôi con và quyền cấp dưỡng theo đúng quy định của pháp luật. Phần tài sản chung: Nếu có tài sản chung thì ghi thông tin về tài sản, giá trị thực tế, những đề nghị phân chia,…. Nếu không có tài sản chung ghi không có. Hoặc người viết đơn có thể ghi tài sản chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận nên không yêu cầu tòa án phân chia Phần nợ chung: Nếu giữa hai vợ chồng có nợ chung thì phải ghi cụ thể số nợ, và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong mẫu đơn xin ly hôn. Nếu không có nợ chung thì ghi không có… Hoặc ghi phần nợ chung sẽ do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia.

Những câu hỏi thường gặp về mẫu đơn xin ly hôn

Đơn xin ly hôn mua ở đâu?

Cách nhanh nhất chính là mua trực tiếp tại toàn án nơi bạn đang sinh sống

Đơn xin ly hôn nộp ở đâu?

Bạn có thể nộp tại tòa án cấp quận huyện nơi hai vợ chồng đang cư trú sinh sống. Nếu đơn phương ly hôn thì nộp tại toàn án cấp quận huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang sinh sống của nguyên đơn

Thời hạn giải quyết ly hôn?

Thời hạn chuẩn bị xét xử: Từ 4 đến 6 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án – Thời hạn mở phiên tòa: Từ 1 đến 2 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Đối với trường hợp thuận tình ly hôn, thời gian sẽ ngắn hơn.

Đơn xin ly hôn có cần 2 người ký?

Đơn xin ly hôn đơn phương thì chỉ cần người viết đơn ký còn với mẫu đơn xin ly hôn thuận tình thì cần cả 2 vợ chồng thuận tình ly hôn ký.

Án phí ly hôn là bao nhiêu?

Nếu không có tranh chấp tài sản giữa 2 vợ chồng thì án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 VNĐ. Với trường hợp có tranh chấp tài sản thì mức phí như sau:

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch Mức Phí a Từ 6.000.000 đồng trở xuống 300.000 đồng b Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp c Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000. 000 đồng + 4% của phầngiá trị tài sản có tranh chấp vượtquá 400.000.000 đồng d Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng đ Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng e Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.

Tòa án sẽ giải quyết thủ tục ly hôn cho những trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, những trường hợp sẽ được giải quyết thủ tục ly hôn:

  • Vợ hoặc chồng hoặc cả hai người
  • Nhưng chồng sẽ không được ly hôn khi vợ đang có thai, mới sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nhưng nếu vợ đang có thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người vợ vẫn có quyền được yêu cầu Tòa án cho ly hôn.
  • Cha, mẹ, hoặc người thân khác khi một bên vợ/chồng không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do người còn lại gây ra.

XEM THÊM: Thủ tục ly hôn theo quy định mới nhất

Tóm lại vấn đề

Tất cả những thông tin bạn cần biết về mẫu đơn xin ly hôn được cập nhật mới nhất từ Sở Tư Pháp TP.HCM. Hi vọng rằng bạn đã tìm được những thông tin cần thiết

Tham khảo thêm: Ly hôn sau bao lâu thì có trích lục?

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !