logo-dich-vu-luattq

Mẫu đơn khiếu nại viết tay

Việt Nam là một nước dân chủ. Nhà nước chỉ thay mặt cho nhân dân đứng ra để làm những công việc có lợi cho người dân. Nhằm xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Vì vậy mọi người dân có quyền giám sát xem các hoạt động của cơ quan nhà nước ra sao? Nếu có sai trái, hoặc quyết định của cơ quan nhà nước xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; thì có thể viết đơn khiếu nại để cơ quan đó xem xét lại và giải quyết thỏa đáng hơn. Vậy Viết đơn khiếu nại sao cho đúng. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu thông qua bài biết Mẫu đơn khiếu nại viết tay đơn giản theo quy định

Căn cứ pháp lý

Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại viết tay

Luật khiếu nại 2011

Nội dung tư vấn

Mẫu đơn khiếu nại viết tay

Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 có giải thích về khiếu nại như sau:

1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Đơn khiếu nại là văn bản mà người khiếu nại trình bày với cơ quan có thẩm quyền để đề nghị giải quyết khiếu nại về một vấn đề nào đó.

Mẫu đơn khiếu nại viết tay khi soạn thảo cần phải có những nội dung chính như sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên văn bản, nội dung khiếu nại
 • Tên cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết khiếu nại
 • Thông tin của người khiếu nại (họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, nơi công tác.
 • Thông tin cá nhân, tổ chức bị khiếu nại (tên, địa chỉ cá nhân tổ chức bị khiếu nại).
 • Nội dung khiếu nại
 • Yêu cầu giải quyết khiếu nại
 • Chữ ký của người khiếu nại.

Cách viết đơn khiếu nại

Tìm hiểu thêm: Mẫu văn bản thông báo tổ chức sự kiện

Mẫu đơn khiếu nại có thể được viết tay hoặc đánh máy; pháp luật không quy định cụ thể là phải trình bày bằng hình thức nào. Đơn khiếu nại khi soạn thảo; dù bằng hình thức nào thì cũng cần phải đảm bảo những nội dung cần có sau đây:

Phần đầu

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên của đơn : ĐƠN KHIẾU NẠI

Phần nội dung

 • Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 • Thông tin của người khiếu nại ( Bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số CMND,Số điện thoại,…)

+ Nếu người khiếu nại là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức; thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

+ Nếu người khiếu nại là người được ủy quyền khiếu nại; thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

 • Thông tin của người/cơ quan muốn khiếu nại ( Tên, địa chỉ,…)
 • Nội dung khiếu nại

+ Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại

 • Lý do Khiếu nại

Phần cuối

 • Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại
 • Ký và ghi rõ họ tên

Mời bạn tham khảo mẫu đơn khiếu nại dưới đây

Hồ sơ giải quyết khiếu nại

1.Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

2.Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

3.Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn xin hoàn trả tiền

4.Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);

5.Quyết định giải quyết khiếu nại;

6.Các tài liệu khác có liên quan.

Lưu ý:- Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án thì hồ sơ đó phải được chuyển cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Hành vi bị nghiêm cấm trong khi khiếu nại

 • Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại.
 • Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật.
 • Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định.
 • Bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại.
 • Cố tình khiếu nại sai sự thật
 • Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng.
 • Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác.
 • Vi phạm quy chế tiếp công dân
 • Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Không phải cứ khiếu nại là sẽ được thụ lý giải quyết. Điều 11 Luật Khiếu nại 2011 quy định; Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
 • Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
 • Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;
 • Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
 • Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;
 • Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
 • Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;
 • Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết: Mẫu đơn khiếu nại viết tay? sẽ giúp bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục khuyến mại, giấy tờ hành chính, tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp,….. và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của Luật sư X hãy liên hệ 0967 370 488

Đọc thêm: Cách lập biên bản sự việc

Câu hỏi thường gặp

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !