logo-dich-vu-luattq

Hợp đồng phá dỡ nhà ở

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Xem thêm: Hợp đồng phá dỡ nhà ở

1. Mẫu hợp đồng phá dỡ nhà ở

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Xem thêm: Hợp đồng phá dỡ nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-***-

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Xem thêm: Hợp đồng phá dỡ nhà ở

HỢP ĐỒNG PHÁ DỠ NHÀ Ở

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Xem thêm: Hợp đồng phá dỡ nhà ở

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất năm 2022

Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 20…….

Tại số nhà:……đường ………, phường…….……, quận……, tỉnh/tp……….Hai bên gồm có:

BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ PHÁ DỠ NHÀ Ở ( gọi tắt là Bên A)

Ông/bà: ……………………….……………………………………………….

Số CMTND :……………………….Cấp ngày…/…/…… Tại : Công an…..

Địa chỉ: …………………..…..………………………………………………..

Điện thoại: …………………..……………………………………………….

BÊN NHẬN DỊCH VỤ PHÁ DỠ NHÀ Ở( gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà/Công ty: ………………………………………………..……………

Địa chỉ: số nhà ………………………………………………………………………..

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2022

Điện thoại: …………………………………………………………………..

Chứng chỉ hành nghề (hoặc Giấy Chứng nhận ĐKKD, nếu là Công ty)………

Tìm hiểu thêm: Bồi thường chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Ngày cấp:………………………….Nơi cấp:………………………………

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận việc phá dỡ tạo mặt bằng cho công trình nhà ở tại địa chỉ ……………….……… với các điều khoản như sau:

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Xem thêm: Hợp đồng phá dỡ nhà ở

Điều 1: Nội dung công việc, Tiến độ phá dỡ, Trị giá hợp đồng

1. Nội dung công việc: Sau khi hai bên đã thẩm định công trình xây dựng, Bên B đồng ý nhận phá dỡ công trình trên với các hạng mục công việc cụ thể như sau:

+ Phá dỡ phần nhà ở, bao gồm :

– Tổng diện tích cần phá dỡ:…………….……..m2

+ Phá dỡ phần công trình phụ, bao gồm:

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ mới nhất năm 2022

-Nhà bếp:…………………………………..

-Nhà tắm:…………………………………..

-Chuồng trại chăn nuôi (nếu có):…………..

+ Các phần việc khác (nếu có) như: chống đỡ, che chắn đảm bảo an toàn cho nhà liền kề, chuyển đất khi đào móng………. Được hai bên thỏa thuận như sau:…………………

2. Tiến độ thi công.:

– Ngày bắt đầu thi công: Từ ngày …/ ……. /20…….

– Thời gian hoàn thiện việc phá dỡ công trình và bàn giao mặt bằng để Bên A xây dựng vào ngày …/ …/ 20…., nếu chậm sẽ phạt 5 % giá trị hợp đồng.

3. Trị giá hợp đồng: Bên A khoán gọn tiền công cho bên B trong việc phá dỡ các công trình trên đất, Trị giá hợp đồng được xác định như sau:

Thanh toán theo diện tích …….m2 phá dỡ .

Tổng giá trị thanh toán sau khi nghiệm thu là: …………000.000 VNĐ (…..triệu đồng Việt Nam)

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, sang nhượng, tặng cho nhà đất mới năm 2022

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Xem thêm: Hợp đồng phá dỡ nhà ở

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Bên A:

– Cung cấp địa điểm tập kết vật tư sau khi phá dỡ công trình;

Tìm hiểu thêm: Mẫu hợp đồng thi công

– Cử người trực tiếp giám sát việc phá dỡ công trình nhằm đảm bảo về tiến độ, biện pháp kỹ thuật, khối lượng thi công, bàn giao vật liệu phá dỡ;

– Thay mặt bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình phá dỡ nếu việc phá dỡ cần phải làm các thủ tục xin phép chính quyền địa phương;

– Đình chỉ thi công nếu xét thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc thất thoát vật tư.

2. Trách nhiệm của Bên B

– Cung cấp các trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động phá dỡ công trình (cốp pha lát, xà gỗ, cột chống…. theo đúng yêu cầu kỹ thuật về thời gian và số lượng (chi phí thuộc về bên B );

– Cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của hoạt động phá dỡ, luôn luôn đảm bảo từ 5 đến 6 thợ chính và 1 đến 2 thợ phụ trở lên để thực hiện hoạt động phá dỡ trong ngày;

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở cập nhật mới nhất năm 2022

– Việc phá dỡ phải đảm bảo an toàn về kỹ thuật, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, thất thoát thì Bên B chịu trách nhiệm và phải bồi thường theo quy định pháp luật;

– Việc lập tiến độ phá dỡ, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Từng hạng mục công trình phải được bên A nghiệm thu mới được phá dỡ tiếp;

– Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xảy ra, bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

– Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tư, an ninh, khai báo tạm trú;

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Xem thêm: Hợp đồng phá dỡ nhà ở

Điều 3: Thanh toán

– Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu:

Thanh toán đợt 1: Thanh toán tạm ứng thực hiện hợp đồng số tiền là: …000.000 VNĐ (Bằng chữ : ………..triệu đồng) tương đương với 20% giá trị hợp đồng;

Thanh toán đợt 2: Số tiền tiền còn lại sẽ được bên A thanh toán sau 20 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình đã được phá dỡ, tương đương với 20% giá trị hợp đồng;

Điều 4: Cam kết

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2022

– Trong quá trình phá dỡ thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc – Việc thỏa thuận phải được lập thành biên bản;

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy bên B không đảm bảo về năng lực tổ chức, công cụ phương tiện trang bị cho hoạt động phá dỡ công trình như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán phần diện tích đã được phá dỡ theo biên bản nghiệm thu giữa hai bên. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng;

– Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành;

– Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Xem thêm: Hợp đồng phá dỡ nhà ở

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Xem thêm: Hợp đồng phá dỡ nhà ở

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !