logo-dich-vu-luattq

Hợp đồng lao đông mẫu 2019

1. Hợp đồng lao động là gì?

Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 đã định nghĩa về hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Xem thêm: Hợp đồng lao đông mẫu 2019

Theo đó, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến các yếu tố việc làm có trả công, trả lương; điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Cùng với đó, dù không trực tiếp đặt tên là hợp đồng lao động nhưng lại có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và có sự quản lý, giám sát, điều hành của người sử dụng lao động thì thỏa thuận đó cũng được coi là hợp đồng.

Quy định này được đặt ra nhằm tránh trường hợp các bên trốn các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật bằng cách dùng tên gọi khác như hợp đồng thời vụ, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng chuyên gia,… nhưng lại mang tính chất của hợp đồng lao động.

Cũng theo khoản 2 Điều này, các bên sẽ phải ký hợp đồng lao động trước khi người sử dụng lao động nhận người lao động vào làm việc.

2. Các loại hợp đồng lao động đang áp dụng hiện nay

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động chỉ gồm 02 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn. Cụ thể:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Có thể thấy, pháp luật đã căn cứ vào thời hạn để chia hợp đồng thành loại có thời hạn và không xác định thời hạn. Theo đó, các bên sẽ căn cứ vào nhu cầu về việc làm mà ký hợp đồng lao động phù hợp.

Nếu chỉ có nhu cầu làm việc trong thời gian từ 03 năm trở xuống thì ký hợp đồng xác định thời hạn. Còn nếu dài hơn thời gian 03 năm thì có thể ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Xem thêm: Các loại hợp đồng lao động mới nhất và cách phân biệt

hop dong lao dong

3. Hợp đồng lao động mẫu theo quy định mới nhất

3.1 Mẫu hợp đồng chung nhất

3.2 Mẫu Hợp đồng lao động xác định thời hạn

3.3 Mẫu Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

3.4 Hợp đồng lao động kèm thử việc

3.5 Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

4. Nội dung cần có trong hợp đồng lao động

Nội dung hợp đồng gồm hai nhóm nội dung chính: Nội dung bắt buộc phải có và nội dung khác do các bên thỏa thuận.

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng lao đông mới nhất

* Nội dung bắt buộc phải có:

Các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động được ghi nhận tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2019 gồm:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

* Nội dung khác:

Hợp đồng lao động theo quy định mới có gì đặc biệt? (Ảnh minh họa)

5. Một số thay đổi về hợp đồng lao động từ năm 2021

Với việc áp dụng Bộ luật Lao động mới là Bộ luật Lao động năm 2019 từ năm 2021, nhiều quy định liên quan đến hợp đồng lao động sẽ có sự thay đổi. Cụ thể:

* Bổ sung quy định về xác định hợp đồng lao động

Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung quy định mới nhằm tăng tính nhận diện cho hợp đồng lao động. Cụ thể:

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Theo đó, chỉ cần thỏa thuận có các yếu tố nói trên thì đều được coi là hợp đồng lao động dù cho các bên đặt bất cứ tên gì đi chăng nữa.

Tham khảo thêm: đơn xin chấm dứt hợp đồng

* Công nhận hợp đồng lao động dưới dạng dữ liệu điện tử

Hình thức hợp đồng lao động bằng văn bản hoặc lời nói vẫn tiếp tục được ghi nhận trong Bộ luật mới.

Bên cạnh đó, Điều 14 Bộ luật Lao động cũng bổ sung thêm hình thức hợp đồng lao động mới:

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Theo đó, các bên sẽ có thêm lựa chọn về hình thức giao kết hợp đồng. Hợp đồng lao động dưới dạng thông điệp dữ liệu cũng có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

* Chính thức bỏ hợp đồng theo mùa vụ

Như đã chỉ ra ở phần trước, hiện nay hợp đồng lao động chỉ gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Như vậy, từ năm 2021 sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Thay vào đó, nếu muốn ký hợp đồng lao động ngắn hạn, các bên phải ký hợp đồng lao động có thời hạn.

* Nội dung thử việc có thể được quy định trong hợp đồng

Trước đây, khi có thỏa thuận về việc làm thử, người sử dụng lao động và người lao động có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Tuy nhiên theo Bộ luật mới, ngoài hợp đồng thử việc, các bên cũng có thể thỏa thuận về nội dung thử việc ngay trong hợp đồng lao động.

Đồng thời, Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định riêng về thời gian thử việc (không quá 180 ngày) với người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

* Không áp dụng thử việc với hợp đồng lao động dưới 01 tháng

Theo Bộ luật Lao động năm 2012, chỉ khi ký hợp đồng lao động theo mùa vụ thì người lao động mới đương nhiên không phải thử việc. Tuy nhiên loại hợp đồng này đã bị Bộ luật mới loại bỏ.

Thay vào đó, khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định rằng người lao động sẽ không phải thử việc đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng.

Đồng nghĩa rằng, người lao động chỉ phải thử việc nếu ký hợp hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên.

Xem thêm những thay đổi về hợp đồng lao động tại đây.

Trên đây là mẫu hợp đồng lao động mới nhất cùng những lưu ý mới dành cho cả người lao động và doanh nghiệp khi giao kết hợp đồng lao động. Nếu có khó khăn hay vướng mắc liên quan đến hợp đồng lao động, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm bài viết dưới đây:

>> 11 quy định mới cần biết trước khi ký hợp đồng lao động

>> 3 thay đổi về lương hưu năm 2021 mọi người lao động cần biết

>> Bộ luật Lao động 2019 và toàn bộ điểm mới đáng chú ý

Tham khảo thêm: Hợp đồng sang nhượng mặt bằng

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !