logo-dich-vu-luattq

Quy trình cưỡng chế thu hồi đất

Cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư xảy ra khi người sử dụng đất không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước. Vậy điều kiện tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư như thế nào, hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quy trình cưỡng chế thu hồi đất

Xem thêm: Quy trình cưỡng chế thu hồi đất

Quy định về cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư

Quy định về cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư

Trường hợp được phép thu hồi đất theo luật đất đai

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật đất đai 2013, Nhà nước quyết định thu hồi đất trong những trường hợp sau:

 • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh;
 • Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
 • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Người sử dụng đất có nghĩa vụ giao lại đất cho Nhà nước khi có quyết định thu hồi đất. Trong trường hợp người sử dụng đất không chấp hành quyết định thu hồi đất, cơ quan nhà nước sẽ tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư

Căn cứ vào khoản 1 Điều 71 Luật đất đai 2013, khi cơ quan nhà nước cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thì cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

 • Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật;
 • Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính.

Điều kiện tiến hành cưỡng chế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật đất đai 2013, việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
 • Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Tham khảo thêm: Sổ xanh là gì, có nên mua đất sổ xanh?

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

>> Xem thêm: THỦ TỤC CÔNG KHAI PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT NHƯ THẾ NÀO?

Giải phóng mặt bằng và tái định cư

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất và tái định cư

Thẩm quyền ban hành quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất

Khi tiến hành cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục sau:

 • Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;
 • Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

 • Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

Trách nhiệm tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu nại; thực hiện phương án tái định cư trước khi thực hiện cưỡng chế; bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc cưỡng chế; bố trí kinh phí cưỡng chế thu hồi đất;
 • Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm chủ trì lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện cưỡng chế theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

Đọc thêm: Thu hồi đất nông nghiệp để bán đấu giá

Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài sản; chi phí bảo quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán;

 • Lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất;
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc giao, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất; tham gia thực hiện cưỡng chế; phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng niêm phong, di chuyển tài sản của người bị cưỡng chế thu hồi đất;
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất khi Ban thực hiện cưỡng chế có yêu cầu.

>>Xem thêm: THỦ TỤC KHỞI KIỆN HÀNH VI CƯỠNG CHẾ THU HỒI NHÀ ĐẤT TRÁI LUẬT

Luật sư tư vấn trình tự cưỡng chế

Luật sư tư vấn trình tự cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư

Vai trò luật sư tư vấn cưỡng chế thu hồi đất giải phóng và tái định cư

Luật sư thực hiện các công việc sau để tư vấn về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư:

 • Tư vấn các trường hợp được thu hồi đất, điều kiện để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất khi có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước;

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Trình tự cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư. Nếu quý khách có nội dung còn vướng mắc về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác liên quan đến TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời và tư vấn chi tiết.

Trân trọng cảm ơn!

Scores: 4.77 (34 votes)

Tham khảo thêm: đất ruộng có sổ đỏ không

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !