logo-dich-vu-luattq

Quy định thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu công ty/doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên, cổ đông…thì các chủ công ty/doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và công bố thông tin thay đổi theo đúng quy định của luật doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào? Các trường hợp nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh? Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin gì, các bước đăng ký thay đổi và hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào?

Xem thêm: Quy định thay đổi đăng ký kinh doanh

1. Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị những thông tin đăng ký kinh doanh cần thay đổi

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi nhiều nội dung đăng ký kinh doanh khác nhau như: Tên gọi, trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên công ty hay người đại diện theo pháp luật,… Vì vậy, trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần xác định rõ các nội dung cần thay đổi. Doanh nghiệp có thể thực hiện thay đổi một hoặc nhiều nội dung đăng ký kinh doanh trong cùng một thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh được quy định theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Đối với mỗi nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh khác nhau sẽ yêu cầu những thành phần hồ sơ khác nhau.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, nộp phí thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, sau khi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và nhận kết quả

Trong thời hạn từ 3 đến 5 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp nộp bổ sung một bộ hồ sơ bản cứng (nếu trước đó nộp online) và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngược lại, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hướng dẫn điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp bổ sung thông tin và nộp lại từ đầu.

2. Các trường hợp bắt buột thay đổi đăng ký kinh doanh

Đọc thêm: Khi nào phải thay đổi đăng ký kinh doanh

Một số thông tin quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp/công ty, mà còn quyết định các thủ tục, thương hiệu, chi phí, thuế và nhiều nghĩa vụ trách nhiệm cần thực hiện. Vì vậy doanh nghiệp cần xác định các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kịp thời và đúng quy định. Bên dưới là các trường hợp bắt buột cần phải thay đổi đăng ký kinh doanh

– Thay đổi tên công ty

– Thay đổi địa chỉ công ty

– Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Thay đổi vốn điều lệ

– Thay đổi mẫu dấu công ty

3. Doanh nghiệp/công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh/Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp doanh nghiệp/công ty có thể nộp thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng bằng cách nộp hồ sơ trên trang trực tuyến tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

4. Các trường hợp không phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

  • Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần
  • Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định)

5. Lưu ý sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Sauy khi hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi. Để đảm bảo cho doanh nghiệp được hoạt động bình thường thì sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, chi tiết nội dung cần lưu ý, tham khảo ở bài viết bên dướiCác lưu ý sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Các câu hỏi thường gặp khi thay đổi kinh doanh

Dưới đây là một số thắc mắc của doanh nghiệp khi thay đổi đăng ký kinh doanh mà đội ngũ luật sư Hùng Thắng đã tổng hợp và giải đáp:

Câu hỏi 1: Khi thay đổi đăng ký kinh doanh có phải quyết toán thuế và phát hành lại hóa đơn VAT không?

Trả lời: Thông tin thay đổi doanh nghiệp dự định triển khai là căn cứ xác định nghĩa vụ doanh nghiệp cần thực hiện. Thông thường:Khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận nhưng không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế.Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi thì không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở cần liên hệ với cơ quan thuế để thay đổi thông tin của công ty trên hóa đơn đã phát hành.

Câu hỏi 2: Khi thay đổi nội dung nào doanh nghiệp cần khắc lại con dấu (mộc) công ty?

Tham khảo thêm: Mở shop quần áo có cần đăng ký kinh doanh

Trả lời: Doanh nghiệp cần khắc lại con cấu công ty khi thay đổi các nội dung sau:Thay đổi tên công ty;Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty;Trường hợp thay đổi trụ sở khác quận, tỉnh của công ty: tuy không thuộc trường hợp bắt buộc đổi dấu nhưng để thống nhất với quận/tỉnh mới doanh nghiệp nên cấp đổi con dấu nếu con dấu cũ có thể hiện quận/ tỉnh cũ.

Câu hỏi 3: Những khó khăn, vướng mắc khi thay đổi đăng ký kinh doanh?

Trả lời: Theo Luật Hùng Thắng doanh nghiệp khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể gặp các khó khăn sau:Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ trước đây luôn là nội dung khó thực hiện nhất bởi Luật doanh nghiệp cũ không cho phép công ty TNHH 1 thành viên được giảm vốn, quy trình kiểm soát việc đăng ký giảm vốn gắn với việc thẩm tra báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Với các điểm mới tại Luật doanh nghiệp 2020 cùng với quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP giúp cho Luật Hùng Thắng giải quyết được mọi yêu cầu từ khách hàng và không yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính khi thực hiện.Thủ tục chia, tách, sát nhập, hợp nhất doanh nghiệp luôn yêu cầu giải trình + Phương án sử dụng lao động + Phương án phân bổ tài sản, tài chính + Phương án đảm bảo thực hiện các khoản nợ đến hạn nên luôn đòi hỏi hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải soạn thảo dựa trên số liệu thực tế của doanh nghiệp kết hợp với kinh nghiệm làm hồ sơ thay đổi lâu năm của luật sư. Sự phối hợp này giúp cho kết quả được cấp nhanh, chính xác, đúng pháp luật.Thủ tục đăng ký góp vốn, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài đảm bảo người thực hiện phải tiến hành:Xin công văn chấp thuận của SKHĐT cho phép người nước ngoài đăng ký góp vốn, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần trước khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh.Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp lập tài khoản vốn để thực hiện việc chuyển tiền góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn góp, cổ phần.Đăng ký lại ngành nghề kinh doanh của công ty cho phù hợp với quy định của Luật đầu tư 2020.

Câu hỏi 4: Có nộp được hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng được không?

Trả lời: Theo quy định mới của Luật, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được nộp qua 02 bước sau:Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệpNộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ giấy) tới cơ quan đăng ký sau khi được chấp thuận hồ sơ trực tuyến.Do đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng được và đây là bước bắt buộc.

Câu hỏi 5: Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật mất bao lâu?

Trả lời: Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh tính từ ngày hồ sơ thay đổi được nộp và chấp nhận hợp lệ là 03 ngày làm việc.

Câu hỏi 6: Tra cứu thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Trả lời: Việc tra cứu thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện tại cơ sở dữ liệu trực tuyến quốc gia về doanh nghiệp.

Câu hỏi 7: Mức thu lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh công ty?

Trả lời: Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh công ty hiện nay đang miễn phí, doanh nghiệp chỉ cần nộp chi phí công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin quốc gia: 100.000 VND và phí thay đổi con dấu công ty: 200.000 VND (trường hợp thay đổi thêm dấu công ty).

Câu hỏi 8: Phí thay đổi đăng ký kinh doanh là bao nhiêu?

Trả lời:

Mức phí thay đổi đăng ký kinh doanh được thực hiện theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu 1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000 2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000 b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000 c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000 d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000 đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Luật Hùng Thắng

Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói, uy tín tại Hà Nội. Khi sử dụng Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại công ty luật chúng tôi, Quý khách hàng sẽ được:

  • Tư vấn miễn phí về các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;
  • Tư vấn về quy trình, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư;
  • Soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở kế hoạch và Đầu tư;
  • Tư vấn miễn phí về những công việc khách hàng cần phải làm sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh doanh.
  • Sử dụng dịch vụ chất lượng nhất với mức chi phí hợp lý nhất.

Trên đây là tư vấn về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất năm 2021. Khi công ty/doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi, Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị các tài liệu, mọi vấn đề còn lại như soạn thảo hồ sơ và ký hồ sơ,…sẽ do Luật Hùng Thắng thực hiện toàn bộ. Chúng tôi luôn hỗ trợ quý khách hàng nhanh chóng và kịp thời nhất!

>>Xem thêm: Những lưu ý sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Đọc thêm: đăng ký kinh doanh trên lazada

Có thể bạn quan tâm
quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !