logo-dich-vu-luattq

Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

1.Mẫu giấy ủy quyền mua bán xe

Trong trường hợp chủ sở hữu tài sản (xe máy, ô tô) không thể trực tiếp đi thực hiện các thủ tục mua bán, đăng ký sang tên xe thì có thể ủy quyền cho bên thứ ba thay mặt, đại diện để thực hiện các thủ tục hành chính về việc sang tên đổi chủ xe theo quy định. Mẫu giấy ủy quyền mua bán xe dưới đây là một trong những văn bản bắt buộc để có thể thực hiện được thủ tục này:

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– o0o –

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

GIẤY ỦY QUYỀN MUA BÁN XE

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

………… , ngày …… tháng …… năm 20…….; chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Số CMND:…………………….. Cấp ngày:…………………… Nơi cấp:………………………

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………..

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên:…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Số CMND:………………………. Cấp ngày:……………………… Nơi cấp:………………….

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Nay ủy quyền cho Bên được ủy quyền mua bán xe nhãn hiệu: ……………………..

Loại xe: ……………., màu sơn: ………, số máy: …………., số khung: ……………, biển số đăng ký: ………….. theo “Đăng ký xe” số …………….. do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an ……….. cấp ngày ………….. (đăng ký lần đầu ngày ………….).

Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây:………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN:

Tham khảo thêm: Mẫu giấy vay tiền cầm đồ

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… Bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

Tham khảo một số mẫu ủy quyền liên quan:

– Mẫu giấy ủy quyền công ty

– Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ

– Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp

– Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân

– Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty

– Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy

– Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

– Mẫu giấy ủy quyền bằng tiếng anh (Power of attorney)

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

2. Mẫu hợp đồng mua bán xe

3. Mẫu hợp đồng mua bán xe máy số 2

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

4. Hướng dẫn thủ tục mua bán xe đã qua sử dụng

Căn cứ theo Điều 12, Điều 13 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe:

Tìm hiểu thêm: đơn xin tình nguyện nhập ngũ

“Điều 12. Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra nhưng phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

Điều 13. Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

1. Chủ xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này) và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

d) Hồ sơ gốc của xe theo quy định.”

Trong trường hợp của bạn, bạn có hộ khẩu ở Bắc Ninh, còn ô tô có biển số ở Hà Nội, do đó, bạn cần rút hồ sơ gốc của xe để có thể tiến hành đăng ký xe ở Bắc Ninh – nơi mà bạn có hộ khẩu thường trú.

Thứ nhất, hồ sơ rút hồ sơ gốc của xe tại cơ quan công an giữ hồ sơ gốc của xe ở Hà Nội, việc rút hồ sơ gốc có thể do bên mua hoặc bên bán thực hiện nhưng trên thực tế, cơ quan có thẩm quyền thường yêu cầu chủ sở hữu của xe rút hồ sơ gốc. Hồ sơ xin rút hồ sơ gốc gồm có:

– Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe;

– Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe;

– Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe: hợp đồng mua bán xe giữa bạn và người bán xe.

– Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ sổ hộ khẩu.

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

5. Hồ sơ rút hồ sơ gốc xe máy

Thứ hai, sau khi rút được hồ sơ gốc của xe, bạn làm hồ đăng ký xe tại Cơ quan công an cấp quận, huyện nơi bạn đăng ký thường trú để đăng ký xe, cụ thể là Bắc Ninh, hồ sơ gồm:

– Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ sổ hộ khẩu.

– Giấy khai đăng ký xe;

– Chứng từ lệ phí trước bạ;

– Giấy khai sang tên, di chuyển xe;

– Hồ sơ gốc của xe.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được giấy đăng ký xe mới.

Mọi vướng mắc pháp lý phát sinh trong hoạt động xác lập giấy ủy quyền hoặc trong quá trình thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng xe vui lòng gọi:1900.6162 để được Luật sư tư vấn và giải đáp trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự – Công ty luật Minh Khuê

Đọc thêm: Hồ sơ sang tên sổ đỏ

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !