logo-dich-vu-luattq

Mẫu dấu công văn đến theo thông tư 01

Phụ lục II

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN (Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm) (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Xem thêm: Mẫu dấu công văn đến theo thông tư 01

1

Ghi chú:

Ô số

:

Thành phần thể thức văn bản

1

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Quốc hiệu

2

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

3

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Số, ký hiệu của văn bản

4

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tham khảo thêm: Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền thay

5a

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

5b

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Trích yếu nội dung công văn

6

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Nội dung văn bản

7a, 7b, 7c

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền

8

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Dấu của cơ quan, tổ chức

9a, 9b

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Nơi nhận

10a

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Dấu chỉ mức độ mật

10b

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Dấu chỉ mức độ khẩn

11

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Dấu thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

12

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Chỉ dẫn về dự thảo văn bản

13

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành

14

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail: địa chỉ Website; số điện thoại, số Telex, số Fax

15

Tham khảo thêm: Hồ sơ đổi bằng lái xe ô tô

:

Logo (in chìm dưới tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản)

Tìm hiểu thêm: Van ban hop dong thue nha

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !