logo-dich-vu-luattq

Mẫu đơn xin ứng lương mới nhất năm 2021

Trong cuộc sống, người lao động thường sẽ có những lúc bị các hoạt động trong cuộc sống và rơi vào tình trạng hết tiền, do tiêu xài quá mức hoặc do công việc gia đình. Mà từ đó đến lúc lãnh lương là quãng thời gian dài dằng dặc. Nên khi đó bạn cần viết đơn xin ứng lương để xử lý công việc.

Hiện nay nhiều cơ quan doanh nghiệp cho phép công nhân, nhân viên, người lao động được ứng lương để chi trả trước nhưng trường hợp cần thiết như tiền nhà, tiền điện, vào bệnh viện …vv. Người lao động cần làm gì để được giải quyết sớm và được ứng lương?

Xem thêm: đơn xin ứng lương

Trước khi viết mẫu bạn cũng nên hỏi phòng nhân sự, hoặc trực tiếp hỏi người có lên quan đến lương thưởng trong công ty để chắc chắn hơn về đơn của mình

Dưới đây, Jobpro chia sẻ mẫu đơn xin ứng lương mới nhất năm 2020 cho những người lao động có nhu cầu ứng lương theo mẫu dưới đây:

Lưu ý: Việc ứng lương được phải dựa trên thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động, hoặc phải theo pháp luật của nhà nước Việt Nam

Mẫu đơn tạm ứng lương:

Đơn vi: Công ty ………

Bộ phận: ………………

Mẫusố: 03 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 củaBộtrưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày….tháng …..năm 201…

Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………(Viết bằng chữ) …………………………………

Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………………..

Thời gian thanh toán: …./…../……….

Giám đốc

Đọc thêm: Hướng dẫn cách viết hồ sơ xin việc chuẩn cho mọi ứng viên

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họtên)

Phụ trách bộ phận

Đọc thêm: Hướng dẫn cách viết hồ sơ xin việc chuẩn cho mọi ứng viên

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

Đọc thêm: Hướng dẫn cách viết hồ sơ xin việc chuẩn cho mọi ứng viên

(Ký, họ tên)

Mẫu đơn tạm ứng lương theo tháng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

………, ngày…..tháng….năm…….

ĐƠN XIN

TẠM ỨNG LƯƠNG THÁNG

(V/v: Tạm ứng lương)

Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2012

Kính gửi: Ông/bà……………. Trưởng phòng tài chính công ty …………………………

Tên tôi là: ………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………

Hiện đang là: Nhân viên………..tại phòng………của công ty………………..

CMTND số: …………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………

Hôm nay, tôi viết đơn này để xin phép ông/bà một việc như sau:

Do nhu cầu cá nhân, tôi cần ứng trước lương tháng……. để có đủ điều kiện về tài chính cần thiết mà có thể giải quyết công việc của mình. Số tiền lương tôi cần ứng là………………………..triệu đồng, tương ứng với…………………..ngày làm việc của tôi. Vì vậy, tôi viết đơn này để xin ông/bà……………………………………Trưởng phòng tài chính công ty về việc tạm ứng tiền lương trước cho tôi với mức tiền lương đã nêu trên. Số tiền lương ứng trước sẽ được trừ vào tiền lương tháng ………….. thường được nhận vào ngày………………………..

Khi đến hạn trả lương cho nhân viên vào tháng…………. tôi sẽ nhận số tiền lương còn lại của tháng………… sau khi đã trừ đi số tiền lương đã ứng trước.

Dựa vào Điều 100 về Tạm ứng tiền lương của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, tôi rất mong ông/bà …………… có thể cân nhắc xem xét để đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Tham khảo thêm: Mẫu văn bản theo thông tư 01

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xem thêm: Mẫu báo cáo công việc file excel, word

Người làm đơn

Đọc thêm: Mẫu giấy đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Tờ trình tạm ứng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

………, ngày…..tháng….năm…….

TỜ TRÌNH TẠM ỨNG LƯƠNG

(V/v: Tạm ứng lương)

Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2012

Kính gửi: Ông/bà…………………………. Trưởng phòng tài chính công ty …………………

Tên tôi là: …………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………

Hiện đang là: Nhân viên………..tại phòng………của công ty……………..

CMTND số: …………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Hôm nay, tôi viết đơn này để xin phép ông/bà một việc như sau:

Do nhu cầu cá nhân, tôi cần ứng trước lương tháng……. để có đủ điều kiện về tài chính cần thiết mà có thể giải quyết công việc của mình. Số tiền lương tôi cần ứng là………………………..triệu đồng, tương ứng với…………………..ngày làm việc của tôi. Vì vậy, tôi viết đơn này để xin ông/bà……………………………………Trưởng phòng tài chính công ty về việc tạm ứng tiền lương trước cho tôi với mức tiền lương đã nêu trên. Số tiền lương ứng trước sẽ được trừ vào tiền lương tháng ………….. thường được nhận vào ngày………………………..

Khi đến hạn trả lương cho nhân viên vào tháng…………. tôi sẽ nhận số tiền lương còn lại của tháng………… sau khi đã trừ đi số tiền lương đã ứng trước.

Dựa vào Điều 100 về Tạm ứng tiền lương của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, tôi rất mong ông/bà …………… có thể cân nhắc xem xét để đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Tham khảo thêm: Mẫu văn bản theo thông tư 01

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Download mẫu đơn xin ứng lương

Người làm đơn

Đọc thêm: Mẫu giấy đăng ký kinh doanh hộ gia đình

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !