logo-dich-vu-luattq

Đặt trạm thu phát sóng điện thoại trên tòa nhà ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động thế nào ?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động của Quốc hội số 10/2012/QH13

Luật Viễn thông số 41/20009/QH12

Công văn 1251/BBCVT-KHCN

>&gt Xem thêm: Đặt trạm thu phát sóng điện thoại trên tòa nhà ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động thế nào ?

1. Quy định pháp luật về trạm phả sóng điện thoại

Theo công văn số 1251/BBCVT-KHCN của Bộ Bưu chính, viễn thông gửi Văn phòng chính phủ Xem xét ảnh hưởng của các trạm thu phát thông tin di động đến sức khỏe con người có nêu:

Ngày 20/3/2006, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 616/BKHCN-KHCNN gửi Văn phòng Chính phủ nêu rõ: “… Qua các kết quả nghiên cứu trong nước và nước ngoài về ảnh hưởng của các hệ thống thông tin di động được thống kê đến thời Điểm này, có thể kết luận rằng chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động và các thiết bị điện thoại di động gây ảnh hưởng có hại cho con người…”.

Theo những tiêu chuẩn nếu tại TCVN 3718-1:2005 có quy định các trạm phát sóng điện thoại (hay gọi là trạm BTS) phát sóng phải bảo đảm giới hạn giá trị mật độ dòng năng lượng nhỏ hơn 2W/m2 trong vùng dân cư sinh sống. Hơn nữa mật độ dòng năng lượng giảm nhanh theo khoảng cách, do vậy các trạm BTS đáp ứng yêu cầu của TCVN và an toàn cho người dân sống ở phía dưới và xung quanh trạm.

Hiện nay, khi xây dựng, các trạm BTS đều phải được xây dựng theo Quy chuẩn QCVN 08:2010-BTTTT. Đây là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế. Quy chuẩn này quy định các giới hạn bắt buộc phải áp dụng đối với các thiết bị sinh ra trường điện từ (trong đó có trạm BTS) để đảm bảo an toàn đối với cơ thể con người khi sinh sống và làm việc trong trường tần số vô tuyến điện ở dải tần 3Khz-300Ghz. Khi đi vào hoạt động, các trạm BTS tại Vĩnh Phúc luôn được kiểm tra định kỳ để đảm bảo phát đúng tần số, công suất cho phép. Cho đến nay, các kết quả đo kiểm thực tế trong quá trình kiểm định công trình và đo kiểm theo khiếu nại, yêu cầu của người dân đều chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm tiêu chuẩn an toàn theo quy định tại QCVN 08:2010-BTTTT. Để đảm bảo an toàn, các trạm BTS trên địa bàn trước khi đi vào hoạt động được cơ quan chức năng kiểm định về chất lượng, mức công suất phát, mức công suất bức xạ đẳng hướng của ăng ten phù hợp với quy chuẩn Việt Nam cũng như tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới (WTO) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU). Do đó, các trạm BTS hoàn toàn không gây hại đến sức khỏe con người.

Theo Thông tư số 14/2013/TTBTTTT ngày 21-6-2013 của Bộ TT-TT (về hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương); Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLTBTTTT-BXD ngày 22-6-2016 giữa Bộ TT-TT và Bộ Xây dựng (về hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng viễn thông thụ động), việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, trong đó có trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) phải tuân thủ theo quy định pháp luật về xây dựng như: có giấy phép xây dựng (trừ các trường hợp miễn giấy phép xây dựng), đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và các công trình lân cận, đảm bảo cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị.

2. Việc đặt trạm phát sóng trên tầng thượng có nahr hưởng đến người lao động làm việc ở tầng dưới không?

Hơn nữa, theo ý kiến của Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông), với các trạm thông tin di động có công suất phát trung bình là 20W thì tầm ảnh hưởng là trong phạm vi bán kính 8m tính từ tâm ăngten. Hiện nay, chiều cao trung bình của các cột ăngten là 60m (nếu đặt trên mặt đất) và 15-20m (nếu đặt trên nóc nhà). Vì vậy, có thể thấy sóng từ các trạm phát sóng BTS không có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu bạn và những người khác cảm thấy những trạm phát sóng đó không đủ điều kiện quy định có tthể kiến nghị lên UBND Quận, huyện nơi bạn đang làm việc để được giải quyết.

3. Quy định về Giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

>&gt Xem thêm: Công văn ngừng cung cấp dịch vụ Internet và hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ?

3.1 Quy trình xin cấp giấy phép

Trước khi khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều này. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm sao gửi 01 bản giấy phép xây dựng cho Sở Xây dựng (nếu giấy phép xây dựng không do Sở Xây dựng cấp) và 01 bản cho Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn xây dựng công trình.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị và thẩm quyền cấp phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

3.2 Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được miễn giấy phép xây dựng

Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình cột ăng ten thuộc hệ thống cột ăng ten nằm ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến;

b) Công trình cột ăng ten không cồng kềnh tại khu vực đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động khác thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan.

3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị và thẩm quyền cấp phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Chủ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được miễn giấy phép xây dựng theo phải gửi văn bản thông báo ngày khởi công xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BTTTT) cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Xây dựng và Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công.

>&gt Xem thêm: Điều kiện và thủ tục cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

4. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lập, phê duyệt, công bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của địa phương, bao gồm:

1. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn của các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng; chủ mạng viễn thông dùng riêng; tổ chức, cá nhân có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và các tổ chức khác có liên quan đến việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;

2. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu hạ tầng kỹ thuật của các ngành khác có liên quan (giao thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, cung cấp năng lượng, cấp nước, thoát nước, v.v) trên địa bàn;

3. Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan khác, phân tích và lập báo cáo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn;

4. Tổ chức báo cáo quy hoạch cấp cơ sở (Sở Thông tin và Truyền thông), chỉnh sửa và bổ sung báo cáo;

5. Tổ chức báo cáo quy hoạch trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;

6. Hoàn thiện báo cáo quy hoạch cuối cùng;

7. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt, công bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn, bao gồm:

>&gt Xem thêm: Thủ tục đăng ký, thông báo mẫu hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông

a) Thuyết minh đồ án quy hoạch;

b) Sơ đồ, bản vẽ và phụ lục kèm theo;

c) Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn theo tỷ lệ 1/5.000 ¸ 1/25.000.

8. Sau khi quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương của tỉnh/thành phố được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức công bố công khai, thông báo quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của tỉnh (trừ các nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định) đồng thời gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông).

9. Trình tự, thủ tục, kinh phí thực hiện và các vấn đề có liên quan đến việc lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương của tỉnh, thành phố được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Việc lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp bao gồm các bước như sau:

a) Doanh nghiệp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của mình và của các đơn vị có liên quan trên địa bàn;

b) Căn cứ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh, thành phố đã được phê duyệt, hiện trạng và kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của mình, doanh nghiệp lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương của doanh nghiệp;

d) Sau khi quy hoạch của doanh nghiệp được phê duyệt, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức công bố công khai, thông báo quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp (trừ các nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định) đồng thời gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông).

>&gt Xem thêm: Tìm hiểu dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định (116) qua mạng viễn thông

Đồ án quy hoạch của doanh nghiệp bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch;

b) Thuyết minh đồ án quy hoạch, sơ đồ, bản vẽ và phụ lục kèm theo;

c) Bản đồ quy hoạch các hệ thống hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỷ lệ 1/5.000 ¸ 1/25.000;

d) Kế hoạch thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về “Đặt trạm thu phát sóng điện thoại trên tòa nhà ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động thế nào ?” . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động – Công ty luật Minh Khuê

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !