logo-dich-vu-luattq

Bảo hiểm xã hội người nước ngoài

Mức đóng BHXH và BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022

Mức đóng BHXH và BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022 (ảnh minh họa)

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội người nước ngoài

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam (theo khoản 1 Điều 2) phải tham gia các chế độ bảo hiểm sau: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

BHXH dành cho NLĐ nước ngoài năm 2022

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, mức đóng BHXH đối với các chế độ bảo hiểm nêu trên dành cho người nước ngoài được quy định như sau:

NLĐ nước ngoài: hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ngoài ra, không phải đóng các chế độ BHXH khác.

Ngoài ra, kể từ ngày 01/01/2022, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của NLĐ các khoản bao gồm:

– 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

– 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Trong trường hợp doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện để có thể áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP thì có thể áp dụng mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương đối với chế độ bảo hiểm này.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, căn cứ Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021, doanh nghiệp được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ 01/07/2021 đến hết 30/06/2022) cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, NLĐ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

– 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01/01/2022.

– Đồng thời người sử dụng lao động còn phải đóng 3% mức tiền lương tháng đối với BHYT theo Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

BHYT dành cho NLĐ nước ngoài

Theo Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) thì đối tượng tham gia BHYT là NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; NLĐ là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là NLĐ).

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 không phân biệt NLĐ là người Việt Nam hay người nước ngoài. Vì vậy, NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng được xem là đối tượng phải tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về mức đóng BHYT như sau:

– Người sử dụng lao động: 3% mức tiền lương tháng;

– NLĐ: 1,5% mức tiền lương tháng.

Như vậy, kết hợp các quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2022, mức đóng các loại bảo hiểm của NLĐ nước ngoài như sau:

* Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022:

Đối tượng

Tỷ lệ trích đóng BHXH, BHYT năm 2022

BHXH

BHYT

Tham khảo thêm: đi làm bảo hiểm thất nghiệp cần những gì

Tìm hiểu thêm: Báo tăng/giảm lao động muộn, DN bị xử lý như thế nào?

Tổng cộng

Quỹ hưu trí – tử tuất

Quỹ ốm đau – thai sản

Quỹ TNLĐ – BNN

Người sử dụng lao động

14%

3%

0%

3%

20%

Người lao động

8%

1,5%

9,5%

TỔNG

29,5%

Mức đóng BHXH = Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm x Tỷ lệ trích đóng

* Từ ngày 01/7/2022:

Đối tượng

Tỷ lệ trích đóng BHXH, BHYT năm 2022

BHXH

BHYT

Tham khảo thêm: đi làm bảo hiểm thất nghiệp cần những gì

Tìm hiểu thêm: Báo tăng/giảm lao động muộn, DN bị xử lý như thế nào?

Tổng cộng

Quỹ hưu trí – tử tuất

Quỹ ốm đau – thai sản

Quỹ TNLĐ-BNN

Người sử dụng lao động

14%

3%

0,5%

3%

20,5%

Người lao động

8%

1,5%

9,5%

TỔNG

30%

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là 0.3%.

NLĐ nước ngoài có được dừng đóng BHXH do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không?

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì NLĐ nước ngoài đang tham gia BHXH ở Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng chính sách tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Như vậy, chính sách hỗ trợ này không phân biệt lao động là người Việt Nam hay người nước ngoài.

Tuy nhiên, NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam chỉ áp dụng chế độ BHXH nêu trên từ ngày 01/01/2022 theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Do đó, trong năm 2021 sẽ không phát sinh các trường hợp NLĐ nước ngoài được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Như Mai

Tham khảo thêm: Thanh toán bảo hiểm thất nghiệp như thế nào

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !