logo-dich-vu-luattq

Quy định nộp thuế thu nhập cá nhân

Mức đóng: BHXH (8%), BHYT (1.5%), BHTN (1%)

Mức lương tối đa để đóng BHXH, BHYT là: 29,800,000

Xem thêm: Quy định nộp thuế thu nhập cá nhân

Mức lương tối đa để đóng BHTN là: 85,172,000

Đọc thêm: Nghị định 218 năm 2013 thuế thu nhập doanh nghiệp

Bảo hiểm bắt buộc = {{ fmt(bhxh_salary) }} x 8% + {{ fmt(bhxh_salary) }} x 1.5% + {{ fmt(bhtn_salary) }} x 1% = {{ fmt(insurance) }}đ

Giảm trừ bản thân = 11,000,000

Giảm trừ người phụ thuộc = {{ fmt(children) }} x 4,400,000 = {{ fmt(children_subtract) }}

Đọc thêm: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Thu nhập tính thuế = {{ fmt(gross) }} – {{ fmt(insurance) }} – 11,000,000 – {{ fmt(children_subtract) }} = {{ fmt(tntt) }}

Mức thuế áp dụng đối với {{ fmt(tntt) }} là {{ tax_level_name }} (tham khảo bảng bên dưới)

Mức thu nhập này không phải đóng thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = {{ fmt(tntt) }} x {{ tax_level_name }} = {{ fmt(tax) }}đ

Tìm hiểu thêm: Làm sao để có mã số thuế

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !