logo-dich-vu-luattq

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất

Hiện nay, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất được quy định tại Điều 117, 118, 119 Luật Đất đai. Nhưng chưa có quy định hướng dẫn cụ thể. Khoản 3 Điều 1 Dự thảo bổ sung Điều 17a tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất như sau:

1. 05 điều kiện đối với tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

Xem thêm: Quy định đấu giá quyền sử dụng đất

– Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, 56 Luật Đất đai;

– Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên; có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất;

– Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

– Phải nộp tiền đặt trước và có tài sản bảo đảm cho tổ chức đấu giá để đảm bảo năng lực tài chính thực hiện dự án khi trúng đấu giá theo phương án được phê duyệt.

Đề xuất bổ sung quy định đấu giá quyền sử dụng đất

Đề xuất bổ sung quy định đấu giá quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)

2. Điều kiện đối với cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Tìm hiểu thêm: Quy định về ngày nghỉ thứ 7 chủ nhật

Cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau:

– Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, 56 Luật Đất đai;

– Phải nộp tiền đặt trước và có tài sản bảo đảm cho tổ chức đấu giá để đảm bảo năng lực tài chính thực hiện dự án khi trúng đấu giá theo phương án được phê duyệt.

Trường hợp cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện như đối với tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

– Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là hai mươi phần trăm (20%) giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

– Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới năm triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

– Trường hợp người tham gia đấu giá tự ý bỏ khoản tiền đặt trước và từ chối tham gia đấu giá thì sẽ phải bồi thường cho Nhà nước thêm một khoản tiền bằng giá trị tiền đặt trước.

Sau khi người tham gia đấu giá nộp đủ tiền bồi thường cho Nhà nước thì sẽ được nhận lại tài sản thế chấp.

Đọc thêm: Quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Trường hợp người tham gia đấu giá không nộp tiền bồi thường sẽ bị khấu trừ vào tài sản thế chấp;

4. Giá trị của tài sản bảo đảm

Giá trị của tài sản bảo đảm phải lớn hơn giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá có thể thỏa thuận thay thế tài sản bảo đảm và tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

5. Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

Theo Dự thảo, giá khởi điểm của thửa đất đấu giá là giá đất cụ thể, giá khởi điểm không được thấp hơn bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh; trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá được xác định tại thời điểm:

– Trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá;

– Trước khi thành lập Hội đồng đấu giá,

– Trước khi tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tự đấu giá.

(Hiện hành, trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất được hướng dẫn bởi Khoản 3 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 44/2014/NĐ-CP.)

Xem thêm quyền và trách nhiệm của các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành án Luật Đất đai?

Như Mai

Tìm hiểu thêm: Thời hạn được xóa án tích theo quy định luật hình sự ?

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !