logo-dich-vu-luattq

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất năm 2022 và Cách viết đơn khiếu nại

>> Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về khiếu nại, gọi: 1900.6162

>> Tải ngay: Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn kiến nghị tập thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

>&gt Xem thêm: Mẫu giấy vay tiền mới nhất năm 2022 và Cách viết giấy vay tiền, mượn tiền ?

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn kiến nghị tập thể

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc ……… )

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn kiến nghị tập thể

Kính gửi : … (Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)

Tên tôi là : ……… sinh ngày … tháng … năm …

Thường trú tại : …………………………………

Số CMND : ………………………………………

Ngày và nơi cấp : ………………………………

Hiện đang (làm gì, ở đâu) : …………………

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn tố cáo cập nhật mới nhất năm 2022 ? Cách viết đơn tố cáo, gửi đơn tố cáo ở đâu ?

Khiếu nại về hành vi hành chính của: …. (Ghi tên người bị khiếu nại)

Giải trình vụ việc cần khiếu nại:

– Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

Đọc thêm: Van ban phan chia tai san thua ke mau 58

– Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)

– Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho …

………………………………………

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị mới nhất 2022 và cách viết đơn đề nghị, kiến nghị

…, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn kiến nghị tập thể

Mẫu Đơn khiếu nại theo Phụ lục – Mẫu số 01 Kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chỉnh phủ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi : …………….. (1)

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân mới có xác nhận của cơ quan nhà nước và cách viết

Họ và tên người khiếu nại : ……………. ;

Địa chỉ : …………………………………………. (2);

Số CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước công dân …… ngày cấp …..

Đọc thêm: Mẫu đơn xin nghỉ không lương

nơi cấp : ………………… (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại : …. ;

Địa chỉ : ……………………… (4);

Khiếu nại về việc : ………….. (5);

Nội dung khiếu nại :…………… (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

>&gt Xem thêm: Mẫu Giấy Giới Thiệu Mới Nhất Năm 2022 ? Cách viết giấy giới thiệu

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn kiến nghị tập thể

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rô cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

>&gt Xem thêm: Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc làn hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn kiến nghị tập thể

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !